Space-age F2 åbning på 50 MHz?

Sidste nyt fra fronten indenfor ionosphere engineering er, at man ved hjælp af microcube satelitter vil forsøge at fremstille og placere plasma i ionosfæren for at beskytte radiokommunikation mod solstorme. Omvendt vil det også betyde, at man kan lave en kunstig F2 åbning. Det er US Air Force som står bag projektet. Med en anelse skepsis kan man indvende, at der formentlig skal overordentlig store mængder plasma til for at opsuge energien i en solstorm, men interessant er det. Bagsiden af medaljen er at skulle det lykkes, er det måske slut med de store aurora åbninger 🙁

Læs mere i New Scientist

Figuren nedenfor viser kompleksiteten i Jordens ionosphere-termosphere-mesospehere og de forskellige fysiske processer som påvirker systemerne. Det er ikke så mærkeligt at radiobølgernes udbredelse til stadighed giver overraskelser. Credit: NASA/J. Grobowsky.

Ionosphere-Thermosphere_Processes_rdax_775x589

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 1099


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.