NAC MGM

I regi af den Nordisk Aktvitiets Contest indbydes alle danske amatører til MGM contest på 144 og 432 MHz, henholdsvis den 1 og 2 onsdag i hver måned. Testen kører helt parallelt med den europæiske test på samme tidspunkt. Bemærk, at pointsystemet er baseret på multiplikatorer og ikke points/km.

Indbydelse:
EDR indbyder hermed til NAC–MGM/Digital contest på 144 og 432 MHz. Testen løber på 144 MHz 1.onsdag i måneden kl 19-23 DNT/DST, og på 432 MHz 2.onsdag i måneden kl 19-23 DNT/DST. I samme tidsrum begge dage løber en europæisk MGM-contest, således at antallet af mulige deltagere er stort. Interesserede kan også sende log til denne test (https://www.ft8activity.eu/index.php/en/). NAC-MGM løber for 2021 i 6 måneder juli til december. De 5 bedste tests tæller. Følgende år vil de 9 bedste tests tælle med.

Modulation:
Alle MGM(Maskin Genererede Modulationsarter) er tilladt. Der anvendes ikke contest mode ved FT8. Det er ikke tilladt at bruge aktive repeatere eller satellitter, ligesom EME-QSOer ikke tæller med. Skeds, selvspotting osv. er tilladt under anvendelse at de sædvanlige regler for disse. Brug af software funktioner til automatisk QSO afvikling er ikke tilladt.

Klasser:
MGML         Low Power class: Alle stationer med et output op til 100W
MGMH         High Power class: Alle stationer med et output større end 100W

Log:
Loggen SKAL være i EDI- eller ADIF-format gældende for det tidsrum testen løber. Loggen uploades inden 48 timer efter testens afslutning til logrobotten på VUSHF.DK. Loggen bliver behandlet og resultatet vises på robotten.

PBand=144MHz (Kun ved EDI), PSect=MGML for Low Power og PSect=MGMH for High Power

Point:
Der gives et (1) point pr. QSO, og hver unik lokator med formatet AANN feks JO45, KP20, IO23 osv tæller som multiplikator således at f. eks 10 QSOer i 5 forskellige lokatorer giver 10 x 5 = 50 point. Vinder er den der har opnået flest point.

Bedømmelse og præmier:
Logs evalueres af contestrobotten og kontrolleres af contestmanager. Henvendelse vedrørende bedømmelse af logs, og resultatet af contestrobottens beregninger stiles til contestmanager . Beslutninger er endelige og kan ikke ankes. Ved årets afslutning udstedes der diplomer for 1., 2. og 3. pladserne.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 521