NAC MGM

NAC MGM regler gældende fra 1 januar 2023

DELTAGERE MGM testen er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
TIDER – 144 MHz – første onsdag i hver måned
– 432 MHz – anden onsdag i hver måned
– 1,3 GHz – tredje onsdag i hver måned
Testerne afvikles kl. 1700-2100 GMT
Dvs. 1900 – 2300 Dansk sommertid, og 1800 – 2200 Dansk vintertid
KLASSER MGML   Low Power class:  

2 m <= 100 watts
70 cm <= 50 watts
23 cm <= 10 watts

MGMH   High Power class:  

2 m > 100 watts
70 cm > 50 watts
23 cm > 10 watts

KONTAKTER Andre stationer kan kontaktes med alle MGM(Maskin Genererede Modulationsarter) accepteret af den licensgivende myndighed.

Der anvendes ikke contest mode ved FT8. Det er ikke tilladt at bruge aktive repeatere eller satellitter, ligesom EME-QSOer ikke tæller med. Skeds, selvspotting osv. er tilladt under anvendelse at de sædvanlige regler for disse. Brug af software funktioner til automatisk QSO afvikling er ikke tilladt.

RAPPORTER Der udveksles CALL, faktisk rapport for den gældende modulationsform for QSOen og 4-tegns lokator, f. eks. OZ5TG, -9, JO55. Der udveksles ikke QSO-løbenummer.
POINTS Km beregnes fra midt af egen 4 cifret lokator, til midt af modpartens 4 cifret lokator.

Hver kontaktet station tæller kun én gang, selv om den er /A, /P o.s.v. Dubletter må ikke slettes fra loggen, men skal listes som en normal QSO med NUL (0) point.

1 point pr. km + 500 bonuspoints pr. WWL.

Km beregnes fra midt af egen 4 cifret lokator, til midt af modpartens 4 cifret lokator.

 

LOGS Logs, der indsendes i elektronisk form, SKAL være i det af REGION 1 godkendte format – REG1TEST. De fleste elektroniske logs kan levere loggen i dette format. Loggen uploades til EDRs contestrobot på VUSHF.DK.

Bemærk at det er VIGTIGT at felterne PSect= og PBand= er udfyldt korrekt i  forhold til den test loggen omhandler.

PSect= udfyldes med den korrekte klasse som fundet ovenfor under KLASSER, og PBand= udfyldes med den frekvens testen køres på f.eks. 144 MHz :

PBand=144MHz, PSect=MGML for 144MHz  MGM Low Power.

PBand=432MHz, PSect=MGMH for 432MHz  MGM High Power.

BEDØMMELSE De indsendte logs vil tilfældigt blive udvalgt til kontrol og krydstjekket, afvigelser vil medføre tab af point for den
pågældende QSO. Det vil altid være de afsendte oplysninger der antages at være rigtige: Eksempel EDI Log :

Log fra OZ1XXX/JO45
221004;2033;OZ1YYY;1;-6;;-8;;;JO44;111;;N;;Log fra OZ1YYY/JO44
221004;2033;OZ1XXX;1;-8;;-12;;;JO45XX;111;;;;

Her vil OZ1YYY miste point for QSOen, idet der er afsendt -6 fra OZ1XXX, men rapporteret -12 af OZ1YYY.Hvis der kræves points for en dublet-QSO, vil der blive fratrukket 10 gange det krævede pointtal.Fejl i informationerne logget af en station vil resultere i tabet af alle points for den pågældende QSO.

Logs hvor der afsendes den samme rapport for alle QSO kan efter contestmanagerens skøn afvises.

Deltagere, der med overlæg tilsidesætter reglerne vil blive diskvalificeret.
Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet.
Contestmanagerens afgørelse er endelig. Hvis der kræves points for en dublet-QSO, vil der blive fratrukket 10 gange det krævede pointtal. Fejl i informationerne logget af en station vil resultere i tabet af alle points for den pågældende QSO.

Deltagere, der med fuldt overlæg tilsidesætter reglerne, vil blive diskvalificeret

Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet. Contestmanagerens afgørelse er endelig.

INDSENDELSE AF LOG Contestlogs der skal medregnes i årsresultatet skal uploades til EDRs contestrobot senest 8.dagen efter testen. Forsøg på upload senere end dette tidspunkt, vil blive afvist.

Klager eller andre henvendelser vedrørende Logs, testbetingelser osv sendes pr email mærket ”NAC” i emnefeltet til:

 

DIPLOMER De 3 bedst placerede i hver sektion får tildelt EDRs contestdiplom.
AFDELINGS-
MESTERSKAB
Alle indsendte logs, som har påtegnet hvilken lokalafdeling der skal godskrives point under rapportpunktet PClub=nnnnnnn, vil bidrage til afdelingsmesterskabet for den pågældende klub.Alle aktivitetstester op til og med 12 månedsresultater tæller til afdelingsmesterskab. VHF/UHF/SHF julitest points lægges direkte til.Lokalafdelinger kan kun repræsentere sig selv.

Point: 
50 MHz: Deltagernes pointssum * 1
144 MHz: Deltagernes pointssum * 1
432 MHz: Deltagernes pointssum * 3
1296 MHz : Deltagernes pointssum * 5

Den totale pointssum for VHF/UHF/SHF testen i juli måned tillægges direkte
pointene for aktivitetstesterne.Vinder er den lokalafdeling, der har fået flest points efter alle 12 testomgange inklusive fielddaypointene. De fem bedst placerede lokalafdelinger vil få tildelt EDRs Contestdiplom.

Last update: 2022-12-29

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 1329