NAC OZ

NAC OZ

NRAU ACTIVITY CONTEST – NATIONAL CLASS – gældende fra 1/1 2023

DELTAGERE Testen er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
TIDER – 144 MHz – første tirsdag i hver måned
– 432 MHz – anden tirsdag i hver måned
– 1,3 GHz  – tredje tirsdag i hver måned
– Mikrobølge – fjerde tirsdag i hver måned (dog ikke 24/12)
– 50 MHz – anden torsdag i måneden
– 70 MHz – tredje torsdag i måneden- Testerne afvikles kl. 1900-2300 DNT (dansk normal tid)
KLASSER 1L      50 MHz Single Operator Low Power (<100W)
1H     50 MHz Single Operator High Power (100-1000W)
2L     50 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
2H     50 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)
3L     144 MHz Single Operator Low Power (<100W)
3H    144 MHz Single Operator High Power (100-1000W)
4L     144 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
4H    144 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)
5L     432 MHz Single Operator Low Power (<100W)
5H    432 MHz Single Operator High Power (100-1000W)
6L     432 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
6H    432 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)
70     70 MHz standard
7S    1,3 GHz Single Operator (<250W)
7M    1,3 GHz Multi Operator (<250W)
72     2,3 GHz
73     3,4 GHz
74     5,7 GHz
75     10 GHz
76     24 GHz
77     47 GHz
78     76 GHz
79     122 GHz
KONTAKTER Andre stationer kan kontaktes med alle kendte modulationsarter accepteret af
den licensgivende myndighed. For MGM skal der udveksles
samme informationer som krævet af CW- og phone QSOer dvs. rapport og fuld
lokator. Anvendelse af software funktioner til automatisk QSO-afvikling er
ikke tilladt. Det er ikke tilladt at kontakte andre stationer ved hjælp af aktive
repeatere eller EME. Region 1 båndplanen og lokale bestemmelser skal
overholdes. Anvendelse af kommunikation over internet og lignende, skal
begrænses til aftale af forbindelse og evt. bekræftelse efterfølgende, hvorimod
al kommunikation (bortset fra via radio) ikke er tilladt medens QSOen pågår.
Det er ikke tilladt at udveksle rapporter eller lignende via andre medier
RAPPORTER Der udveksles CALL, RS(T) og lokator, f. eks. OZ5TG, 54(9), JO55WW. Det er ikke nødvendigt at udveksle QSO-løbenummer.
POINTS Hver kontaktet station tæller kun én gang, selv om den er /A, /P o.s.v. Dubletter må ikke slettes fra loggen, men skal listes som en normal QSO med NUL (0) point.

For 50, 70, 144, 432 og 1296 MHz :

1 point pr. km + 500 bonuspoints pr. WWL.

Mikrobølge (2,3 GHz og op):

1 point pr. km * multiplier + 500 bonuspoints pr. WWL.

Multiplier:
2,3 GHz *2
3,4 GHz *3
5,7 GHz *4
10  GHz *5
24  GHz *6 o.s.v.

LOGS Logs, der indsendes i elektronisk form, SKAL være i det af REGION 1 godkendte format – REG1TEST. De fleste elektroniske logs kan levere loggen i dette format. Loggen uploades til EDRs contestrobot på VUSHF.DK.

Bemærk at det er VIGTIGT at felterne PSect= og PBand= er udfyldt korrekt i  forhold til den test loggen omhandler.

PSect= udfyldes med den korrekte klasse som fundet ovenfor under KLASSER, og PBand= udfyldes med den frekvens testen køres på f.eks.:

PBand=144MHz, PSect=3L for 144MHz single operator – Low Power.

BEDØMMELSE De indsendte logs vil tilfældigt blive udvalgt til kontrol og krydstjekket, afvigelser vil medføre tab af point for den pågældende QSO. Det vil altid være de afsendte oplysninger der antages at være rigtige:
Eksempel EDI Log:

Log fra OZ1XXX/JO45XX 221004;2033;OZ1YYY;1;55;;59;;;JO44YY;151;;N;;
Log fra OZ1YYY/JO44YY 221004;2033;OZ1XXX;1;59;;59;;;JO45XX;151;;;;

Her vil OZ1YYY miste point for QSOen, idet der er afsendt 55 fra OZ1XXX, men rapporteret 59 af OZ1YYY.

Hvis der kræves points for en dublet-QSO, vil der blive fratrukket 10 gange det krævede pointtal. Fejl i informationerne logget af en station vil resultere i tabet af alle points for den pågældende QSO.
Logs hvor der afsendes den samme RS(T) rapport for alle QSO kan efter contestmanagerens skøn afvises. Deltagere, der med overlæg tilsidesætter reglerne vil blive diskvalificeret.
Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet. Contestmanagerens afgørelse er endelig.

INDSENDELSE AF LOG Contestlogs der skal medregnes i årsresultatet skal uploades til EDRs contestrobot senest 8.dagen efter testen. Forsøg på upload senere end dette tidspunkt, vil blive afvist.

Henvendelser vedrørende Logs, testbetingelser osv sendes pr email mærket ”NAC” i emnefeltet til:

e-mail:

DIPLOMER De 3 bedst placerede i hver sektion får tildelt EDRs contestdiplom.
AFDELINGS-
MESTERSKAB
Alle indsendte logs, som har påtegnet hvilken lokalafdeling der skal godskrives
point under rapportpunktet PClub=nnnnnnn, vil bidrage til
afdelingsmesterskabet for den pågældende klub. Alle aktivitetstester op til og
med 12 månedsresultater tæller til afdelingsmesterskab. VHF/UHF/SHF julitest points lægges direkte til.
Lokalafdelinger kan kun repræsentere sig selv.

Point: 
50 MHz: Deltagernes pointssum * 1
144 MHz: Deltagernes pointssum * 1
432 MHz: Deltagernes pointssum * 3
1296 MHz/u-bølge: Deltagernes pointssum * 5

Den totale pointssum for VHF/UHF/SHF testen i juli måned tillægges direkte
pointene for aktivitetstesterne.

Vinder er den lokalafdeling, der har fået flest points efter alle 12 testomgange inklusive fielddaypointene.

De fem bedst placerede lokalafdelinger vil få tildelt EDRs Contestdiplom.

Last update: 2022-12-28

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 6475