Danske VUSHF

De danske VHF/UHF/Mikrobølge båndplaner 2008 – ?

I det følgende finder du båndplanerne for frekvenserne over 30 MHz, som de ser ud efter IARU, Region 1 konferencen i Cavtat, efteråret 2008.

Anbefalingerne trådte i kraft i begyndelsen af 2009.

I båndplanerne, til og med 1296 MHz, er der fire kolonner der angiver frekvensen i MHz, den maksimalt tilladte båndbredde i båndsegmenterne, de(n) anvendte modulationsart(er) samt en beskrivelse af anvendelsen af båndsegmenterne.

FREKVENS
MHz
Maksimal Båndbredde MODULATION ANVENDELSE

 

  • Frekvensen angiver hvilket frekvensområde, der er tale om.
  • Maksimal båndbredde, bestemmer den maksimale anbefalede spektralbåndbredde af alle udsendelser der foretages i segmentet.
  • Modulation angiver hvilke modulationsarter der anbefales i segmentet. Eksempelvis telegrafi, FM eller MGM, der er den generelle betegnelse for digitale modulationsarter: Maskin Genereret Modulation, der dækker over  Packet/AX25, RTTY, AMTOR, PSK31, FS K441 o.s.v.
  • Anvendelse angiver anbefalede segmenter og punktfrekvenser, afsat til specielle formål. Eksempelvis: EME, Beacons, telegrafi, SSB opkald,  FM simplex, Repeatere, o.s.v.

Fodnoter

I de Danske udgaver af båndplanerne har vi minimeret fodnoterne, der ellers optræder i rigelige mængder i IARU, Region 1s båndplaner. Dels fordi mange af dem ikke har nogen relevans i vores område, dels fordi andre kan virke mere forvirrende end vejledende. Endelig har vi indarbejdet de der har relevans for Danmark/Norden ind i båndplanerne.

Båndplanerne i de Engelske originalversioner, med alle fodnoter, kan findes i VHF Managers handbook som kan findes på internettet.

Der henvises til Kapitel 10 i VHF Managers Handbook for koordination af Beacons i Beacon segmenterne.

Båndplan 2013

 

 

Opdateret 2015-01-03

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 2218