Båndplaner 2013

 

IARU Region 1 Båndplan 50 – 52 MHz
Frekvens [MHz] Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
50,000 500 Hz Kun telegrafi (a) samt synkroniserede beacons (b) 50,000-50,010 Synkroniserede beacons, Region 1
50,010-50,020 Synkroniserede beacons, Region 2
50,020-50,030 Synkroniserede beacons, Region 3
50,050 Fremtidig opkaldsfrekvens, telegrafi
50,100 50,090 Telegrafi, Interkontinentalt aktivitetscentrum
50,100 2700 Hz Telegrafi, SSB 50,100-50,130 Interkontentinental SSB/Telegrafi ( c )
50,110 DX opkald, Interkontenintalt (c)
50,130-50,200 Internationalt område
50,150 Internationalt SSB aktivitetscentrum
50,200 50,200 MS aktivitetscentrum
50,200 2700 Hz Telegrafi, SSB 50,200-50,300 Almindelig (lokal) trafik (SSB-CW)
50,300 50,285 Krydsbånds aktivitetscentrum
50,300 2700 Hz MGM 50,305 PSK31 aktivitetscentrum
50,310-50,320 EME aktivitetscentrum
50,400 50,320-50,380 MS aktivitetscentrum
50,400 1000 Hz Telegrafi & MGM 50,401+/-500 Hz WSPR beacons
Beacons (b)
50,500
50,500 12 kHz Alle modulationsarter  (d, e) 50,510 SSTV (AFSK)
50,520,-.530,-.540 FM Simplex Internet Voice Gateways
50,550 Image(billede) arbejdsfrekvens
50,600 RTTY (FSK)
50,620-50,750 Digital kommunikation
50,630 Digital Voice opkald
51,210-51,390 FM/DV Repeater indgange RF81-99
(20 kHz kanalafstand)
51,410-51,590 FM/DV simplex (f) F41-59
51,510 FM opkald (f) F51
(20 kHz kanalafstand)
52,000 51,810-51,990 FM/DV repeater udgange RF81-99
DV=Digital Voice. Datasignaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte
Fodnoter
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 50,000 og 50,100 MHz: Kun Telegrafi!
b) Beaconfrekvenser koordineres af IARUs beaconfrekvenskoordinator, (Via EDR)
c) Interkontinental trafik, Bør ikke anvendes til ”interne forbindelser” indenfor Europa!
d) Ingen FM kanaltrafik under 50,500 MHz,
e) For kanaliseret FM/DV trafik: På dette bånd er kanalafstanden 20(10) kHz!
f) Kun simplex! Ingen DV gateways på disse frekvenser.


IARU Region 1 Båndplan 70,0 – 70,5 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Båndplan Anvendelse
70,000 500 Hz Beacons 70,030 Personlige beacons  
70,050  
70,050 2700 Hz Telegrafi/SSB 70,150 MS opkald  
  70,185 Krydsbåndsaktiviteter  
70,250 70,200 Telgrafi/SSB opkald  
70,250 12 kHz Alle modulationsarter    70,260 AM/FM opkald  
70,294
70,294 12 kHz FK-kanaler 12,5 kHz kanalafstand 70,300 RTTY/FAX  
  70,3125-70,325 Packet Radio  
  70,450 FM opkald  
70,500 70,4875 Packet Radio  
Dette er IARU Region 1’s båndplan.
Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator,
(Via EDR)
Mange lande har endnu ikke adgang til 70 MHz båndet
overhovedet,
Danske radioamatører har kun begrænset adgang til
båndet, se derfor den danske båndplan!


IARU Region 1 Båndplan 144 – 146 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
144,000 500 Hz Telegrafi (a) & EME 144,050 Telegrafi opkald  
144,110 144,100 Random MS Telegrafi  
144,110 500 Hz Telegrafi, MGM 144,110-144,160 EME MGM  
144,150 144,138 PSK31 aktivitetscenter  
144,150 2700 Hz Telegrafi, SSB, MGM 144,160-144,180 Alternativt MGM segment  
144,180 144,170 Alternativ MGM opkladsfrekvens  
144,180 2700 Hz Telegrafi & SSB 144,195-144,205 Random MS SSB  
144,360 144,300 SSB opkald  
144,360 2700 Hz Telegrafi, SSB, MGM 144,370 MGM opkaldsfrekvens  
144,399  
144,400 500 Hz Telegrafi, MGM Kun Beacons  
144,491 144,492+/-500 Hz WSPR Beacons  
144,500 20 kHz Alle modulationsarter (b) 144,500 SSTV opkald  
  144,525 ATV SSB talk back  
  144,600 RTTY opkald  
  144,700 Image (billede) opkald  
144,794 144,750 ATV FM talk back  
144,794 12 kHz MGM (c) 144,800 APRS  
144,9625  
144,975 12 kHz FM/Digital Voice 144,975 RV46
  145,000 Kun repeaterindgange, 12,5 kHz kanalafstand RV48
145,194 145,1875   RV63
145,200 12 kHz FM/Digital Voice   Spacekommunikation (d,e) V16
145,206 12 kHz FM/Digital Voice (e) 145,2125 V17
  145,2375&145,2875 FM Simplex Internet Gateways  
  145,300 RTTY lokal V24
  145,3375 FM Simplex Internet Gateway V27
  145,375 Digital Voice opkald V30
  Simplex, 12,5 kHz kanalafstand V17-V47
145,5625 145,500 FM opkald V40
145,575 12 kHz FM/Digital Voice 145,575 RV46
  145,600 RV48
  Repeater udgange, 12,5 kHz kanalafstand  
145,7935 145,7875   RV63
145,800 12 kHz FM/Digital Voice   Spacekommunikation (d,e) V64
145,806 12 kHz Alle modulationsarter Eksklusivt satellit segment  
146,000    
Generelt for 145 MHz båndet 
EME MGM (JT65) foregår
almindeligvis mellem 144,110 – 144,150 MHz. 
Der bør ikke være ind-
eller udgange for telefonirepeatere imellem 144,000 og 144,990 MHz
Med undtagelse af områderne forbeholdt satellittrafik
og lineære transpondere, bør der ikke være ind- eller
   udgangsfrekvenser for
krydsbåndsrepeatere i 145 MHz båndet
Alle beacons er koordinerede af IARU,
Region 1’s Beacon koordinator, (Via EDR)
Fodnoter for 145 MHz båndet 
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 144,000 og
144,110: Kun telegrafi!
b) Ingen ubemandede stationer i dette segment!
c) Ubemandede packet stationer har kun adgang til segmentet 144,794
til 144,9625 MHz, Uden for segmentet 
    skal
signalniveauet fra disse stationer være dæmpet mere end 60 dB i
forhold til bærebølgen (målt med en 
   
båndbredde på 12 kHz)
d) For FM kommunikation med specielle stationer som bemandede
rumfartøjer, anbefales det at benytte 145,200
    til simplex, og
145,200/145,800 MHz til split-kanal operation
e)
Dette segment er kun til brug for simplex trafik. Ingen Digital Voice
Gateways. Datasignaler, der er indlejret i 
    det
digitale telefonisignal , er tilladte. Digitale brugere bedes sikre, at
kanalen ikke er i brug til FM-trafik.
      


EDR (NRAU) Båndplan 432 – 438 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
432,000 500 Hz Telegrafi (a)   EME eksklusivt  
432,025
432,025 500 Hz Telegrafi/MGM 432,050 Telegrafi aktivitetscenter  
432,100 432,088 PSK31 aktivitetscenter  
432,100 2700 Hz Telegrafi/SSB/MGM 432,200 SSB aktivitetscenter  
  432,350 Mikrobølge talkbackcenter  
432,400 432,370 FSK441 random opkald  
432,400 1000 Hz Telegrafi/MGM Beacons eksklusivt  
432,490    
432,500 12 kHz Alle modulationsarter 432,500 Alternativ APRS-frekvens U200
  432,5125 Digital kanal U201 (duplex m U361(b)  
  432,5250 Digital kanal U 202 (duplex m. U 362)(b)  
  (432,5375-432,5500-4325625(U203-205/U363-365))
(b)
 
   
  432,5750 Digital kanal U 206 (duplex m. U 366)(b)  
  432,5875 Digital kanal U 207 (duplex m. U 367)(b)  
432,9875 432,600.432,9875 Kun Repeater Indgange FM/DV
12,5 kHz kanaler(b)
RU368-399
433,000 12 kHz FM/Digital Voice 433,000 12,5 kHz
kanalafstand
U240
   
433,375 433,3875 U271
433,400 12 kHz FM/Digital Voice © 433,4000-433,5875 FM/DV-simplex, 12,5 kHz kanalafstand U272-286
  432,4000 SSTV (FM/AFSK) U272
  433,4500 Digital Voice opkald 12,5 kHz kanalafstand U276
433,575 433,5000 FM opkald (mobil) 12,5 kHz kanalafstand U280
433,600 20 kHz FM/Digital Voice 433,600 RTTY (FM/AFSK) U288
  432,6250-433,7875 Digitale kanaler (b) U290-303
  433,700 FAX kanal (FM/AFSK) 12,5 kHz kanalafstand U296
434,000 433,950-,9625-.975-,9875 FMSimplex Internet Gateways  
434,000 20 kHz FM/Digital Voice 434,0125-,025-,0375-,050 FM Simplex Internet Gateways
12,5 kHz kanalafstand
 
  433,950-434,5875 Digitale kanaler (b) U356-367
434,575   (U361-367 har 2 MHz afstand til U201-207)  
434,594 12 kHz FM/Digital Voice 434,600 Repeaterudgange 12,5 kHz
kanalafstand
RU368
434,9875 434,9875 RU399
435,000 20 kHz Alle modulationsarter Eksklusivt satellit segment  
438,000    
Fodnoter for 435 MHz båndet 
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem 432,000 og 432,085: Kun telegrafi!  
b)
Da 435 MHz båndet har forskellig udstrækning og derfor forskellig
anvendelse i IARU, Region 1, bør der 
    vises hensyn i de
grænseområder hvor trafikken er forskellig. For Danmark er det
specielt i grænseområdet  
    til Tyskland der
bør vises hensyn
c) Dette segment er kun til brug for Simplextrafik. Ingen Digital
Voice Gateways. Datasignaler, der er indlejret  
    med det digitale
telefonisignal, er tilladte. Digitale brugere bedes sikre sig, at kanalen
ikke er i brug til FM-trafik.
Alle beaconfrekvenser er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon
koordinator. (Via EDR)


EDR (NRAU) Båndplan 1240 – 1300 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
1240,000 2700 Hz Alle modulationsarter Reserveret til fremtidig
anvendelse
1240,500
1240,500 1 kHz Telegrafi & MGM Reserveret til fremtidig
anvendelse
1240,750
1240,750 20 kHz FM & Digital Voice Reserveret til fremtidig
anvendelse
1241,000
 
1240,000 20 kHz Alle modulationsarter 1240,000-1241,000 Digital kommunikation  
  1242,025-1242,250 DL-Repeateroutput  RS01-RS10
  1242,275-1242,700 DL-Repeateroutput  RS11-RS28
1243,250 1242,725-1243,250 DL-Packet radio duplex RS29-RS50
1243,250 (d) ATV & DATV    
1260,000    
1260,000 (d) Satellitsegment   Kun til satellittrafik  
1270,000  
1270,000 20 kHz Alle modulationsarter 1270,025-1270,700 DL-Repeaterinput RS01-RS28
1272,000 1270,725-1271,250 DL-Packet radio duplex RS29-RS50
1272,000 (d) ATV & DATV  
1290,994  
1290,994 20 kHz FM & DV  1291,000 NRAU RM00
  1291,025 Repeater, 25 kHz spacing RM01
  1291,450 Input RM18
1291,481 1296,475 Kanaler RM19
1291,494 (d) Alle modulationsarter      
1296,000  
1296,000 500 Hz Telegrafi & MGM 1296,000-1296,025 EME  
1296,150 1296,138 PSK31 aktivitetscenter  
1296,150 2700 Hz Telegrafi/SSB/MGM 1296,200 Aktivitetscenter, smalbånds  
  1296,400-1296,600 Lineær transponder input  
  1296,500 Billedoverførsel SSTV/Fax  
  1296,600-1296,700 Lineær transponder output  
  1296,600 Data, smalbånds-MGM,RTTY  
1296,800 1296,750-1296,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)  
1296,800 1 Khz Telegrafi & MGM Beacons  
1296,994    
1296,994 20 kHz FM & DV 1297,000 NRAU RM00
  1296,025 Repeater, 25 kHz spacing RM01
  1297,450 Output RM18
1297,481 1297,475 Kanaler RM19
1297,494 12 kHz FM & Digital Voice 1297,500 FM opkald SM20
  1297,725 DV opkald 25 kHz spacing SM29
  1297,900&1297,975 FM internet voice gateways, simplex  
1297,981 1297,975 SM39
1298,000 20 kHz Alle modulationsarter 1298,025-1298,975 DL-Repeateroutput
, 25 kHz spacing
RS01-RS39
1300,000
1299,000 150 kHz Alle modulationsarter 5×150 kHz kanaler for high speed data (DD): 1299,075, 1299,225,
1299,375, 1299,525, 1299,675 (+/-75 kHz)
 
1299,750  
1299,750 20 kHz Alle modulationsarter 8×25 kHz kanaler til FM/DV: 1299,775, .800, .850, .875, .900,
.950, .975
SM109-119
1300,000
Segmentet 1240 – 1241 MHz er planlagt som det fremtidige
smalbåndsegment til erstatning for 1296 – 1297 MHz,
når og hvis den kommercielle trafik bliver intensiveret. 
Fodnoter for 1300 MHz båndet
Alle
beacons er koordinerede af IARU Region 1s Beacon koordinartor. (Via EDR).
a)
Telegrafi er tilladt i båndet mellem 1296,000 –
1296,800. Fra 1296,000 til 1296,135:
Kun
telegrafi!
b)
Datasignaler, der er indlejret med det digitale
telefonisignal, er tilladte.


IARU Region 1 Båndplan 2300 – 2450 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
2300,000 20 kHz   2304,000-2306,000 Alternativt smalbåndssegment  
2320,000 2308,000-2310,000 Smalbåndssegment i HB
2320,000 500 Hz Telegrafi 2320,000-2320,025 EME  
2320,150 2320,138 PSK31 aktivitetscenter  
2320,150 2700 Hz Alle smalbåndede modulationsarter:
Telegrafi/SSB/MGM o.s.v.
2320,200 Smalbånds aktivitetscenter  
   
   
2320,800 2320,750-2320,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)  
2320,800 1 Khz   Beacons  
2321,000    
2321,000 20 kHz FM & Digital Voice   Simplexkanaler og repeatere  
2322,000
2322,000   Alle modulationsarter 2322-2355 ATV  
  2355-2365 Digital kommunikation  
  2365-2370 Repeatere  
  2370-2392 ATV  
2400,000 2392-2400 Digital kommunikation  
2400,000     Satellitsegment  
2450,000 2427-2443 ATV, hvis ubenyttet af satellitter  


IARU Region 1 Båndplan 3400 – 3410 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
3400,000 500 Hz Telegrafi & MGM  
  3400,100 Aktivitetscenter & EME  
  3400,750-3400,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)  
3400,800      
3400,800 1000 Hz Beacons      
3400,995
3401,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter      
   
3402,000  
3402,000   Alle modulationsarter Planlagt satellit downlink  
   
3410,000    


IARU Region 1 Båndplan 5650 – 5850 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
5650,000 2700 Hz     Satellitsegment, uplink  
5668,000
5668,000 2700 Hz Satellitter & Smalbåndsmodulation  
  5668,200 Alternativt smalbånds aktivitetscenter  
5670,000      
5670,000   MGM   Digital kommunikation  
5700,000  
5700,000   ATV & DATV ATV  
5720,000    
5720,000   Alle modulationsarter  
5760,000    
5760,000 2700 Hz Alle modulationsarter 5762,200 Smalbånds aktivitetscenter  
5760,800 5762,750-5760,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)  
5760,800 1000 Hz   Beacons  
5760,990    
5761,000 2700 Hz Alle modulationsarter  
5762,000      
5762,000   Alle modulationsarter  
5790,000      
5790,000     Satellitsegment, downlink  
5850,000    


IARU Region 1 Båndplan 10000 – 10500 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
10000,000   Digital      
10150,000
10150,000   Alle modulationsarter  
10250,000      
10250,000   Digital      
10350,000  
10350,000   Alle modulationsarter    
10368,000    
10368,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 10368,200 Smalbånds
aktivitetscenter
 
10368,800 10368,750-10368,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
10368,800 1000 Hz   Beacons  
10369,000  
10369,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter  
10370,000      
10370,000   Alle modulationsarter  
10450,000      
10450,000     Satellitsegment  
   
10500,000 10450,000-10452,000 Alternativt smalbåndssegment  


IARU Region 1 Båndplan 24000 – 24250 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
24000,000   Alle  modulationsarter      
24048,000
24048,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 24048,200 Smalbånds aktivitetscenter  
  Satellitsegment  
24048,800 24048,750-24048,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)  
24048,800 1000 Hz   Beacons  
24049,000    
24049,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment  
24050,000  
24050,000   Alle modulationsarter 24125,000 Alternativt bredbånds aktivitetscenter.
(Hvis 24000 -24048 ikke kan benyttes
 
   
24250,000  


IARU Region 1 Båndplan 47000 – 47200 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
47000,000   Alle smalbånds modulationsarter    
47088,000    
47088,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 47088,200 Smalbånds aktivitetscenter  
47090,000   Satellitsegment  
47002,000   Alle modulationsarter  
47200,000      


IARU Region 1 Båndplan 75500 – 81000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
75500,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment  
76000,000 75976,200 Smalbånds aktivitetscenter (foretrukket)  
76000,000   Alle modulationsarter 76032,200 Smalbånds aktivitetscenter (alternativt).
Sekundært område
 
77500,000  
77500,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment  
77501,000 77500,200 Smalbånds aktivitetscenter (udenfor CEPT)  
77501,000   Alle modulationsarter Primært område  
78000,000      
78000,000   Alle modulationsarter Sekundært område  
81000,000      


IARU Region 1 Båndplan 122250 – 123000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
122250,000   Alle smalbånds modulationsarter 122250,200 Smalbånds aktivitetscenter  
122251,000  
122251,000   Alle modulationsarter      
123000,000  


IARU Region 1 Båndplan 134000 – 141000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
134000,000   Alle modulationsarter   Satellit  
134928,000  
134928,000 2700 Alle modulationsarter 134930,000 Smalbånds aktivitetscentrum  
134930,000  
134930,000   Alle modulationsarter  
136000,000      
136000,000   Alle modulationsarter Sekundært område  
141000,000      

collapse;table-layout:fixed;width:489pt’>

IARU Region 1 Båndplan 241000 – 250000 MHz Frekvens
[MHz] Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse 241000,000   Alle modulationsarter Sekundært område   248000,000     248000,000   Alle smalbånds modulationsarter 248000,200 Smalbånds aktivitetscenter, satellit   248001,000   (Primært område)   248001,000   Alle modulationsarter Primært område   250000,000      


Print Friendly, PDF & Email

Hits: 11063