Båndplaner

 

IARU Region 1 Båndplan 50 – 52 MHz
Frekvens [MHz] Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
50,000 500 Hz Kun telegrafi (a) samt synkroniserede beacons (b) 50,000-50,010 Synkroniserede beacons, Region 1
50,010-50,020 Synkroniserede beacons, Region 2
50,020-50,030 Synkroniserede beacons, Region 3
50,050 Fremtidig opkaldsfrekvens, telegrafi
50,100 50,090 Telegrafi, Interkontinentalt aktivitetscentrum
50,100 2700 Hz Telegrafi, SSB 50,100-50,130 Interkontentinental SSB/Telegrafi ( c )
50,110 DX opkald, Interkontenintalt (c)
50,130-50,200 Internationalt område
50,150 Internationalt SSB aktivitetscentrum
50,200 50,200 MS aktivitetscentrum
50,200 2700 Hz Telegrafi, SSB 50,200-50,300 Almindelig (lokal) trafik (SSB-CW)
50,300 50,285 Krydsbånds aktivitetscentrum
50,300 2700 Hz MGM 50,305 PSK31 aktivitetscentrum
50,310-50,320 EME aktivitetscentrum
50,400 50,320-50,380 MS aktivitetscentrum
50,400 1000 Hz Telegrafi & MGM 50,401+/-500 Hz WSPR beacons
Beacons (b)
50,500
50,500 12 kHz Alle modulationsarter  (d, e) 50,510 SSTV (AFSK)
50,520,-.530,-.540 FM Simplex Internet Voice Gateways
50,550 Image(billede) arbejdsfrekvens
50,600 RTTY (FSK)
50,620-50,750 Digital kommunikation
50,630 Digital Voice opkald
51,210-51,390 FM/DV Repeater indgange RF81-99
(20 kHz kanalafstand)
51,410-51,590 FM/DV simplex (f) F41-59
51,510 FM opkald (f) F51
(20 kHz kanalafstand)
52,000 51,810-51,990 FM/DV repeater udgange RF81-99
DV=Digital Voice. Datasignaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte
Fodnoter
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 50,000 og 50,100 MHz: Kun Telegrafi!
b) Beaconfrekvenser koordineres af IARUs beaconfrekvenskoordinator, (Via EDR)
c) Interkontinental trafik, Bør ikke anvendes til ”interne forbindelser” indenfor Europa!
d) Ingen FM kanaltrafik under 50,500 MHz,
e) For kanaliseret FM/DV trafik: På dette bånd er kanalafstanden 20(10) kHz!
f) Kun simplex! Ingen DV gateways på disse frekvenser.

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 70,0 – 70,5 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Båndplan Anvendelse
70,000 500 Hz Beacons 70,030 Personlige beacons
70,050
70,050 2700 Hz Telegrafi/SSB 70,150 MS opkald
70,185 Krydsbåndsaktiviteter
70,250 70,200 Telgrafi/SSB opkald
70,250 12 kHz Alle modulationsarter    70,260 AM/FM opkald
70,294
70,294 12 kHz FK-kanaler 12,5 kHz kanalafstand 70,300 RTTY/FAX
70,3125-70,325 Packet Radio
70,450 FM opkald
70,500 70,4875 Packet Radio
Dette er IARU Region 1’s båndplan.
Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator,
(Via EDR)
Mange lande har endnu ikke adgang til 70 MHz båndet
overhovedet,
Danske radioamatører har kun begrænset adgang til
båndet, se derfor den danske båndplan!

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 144 – 146 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
144,000 500 Hz Telegrafi (a) & EME 144,050 Telegrafi opkald
144,110 144,100 Random MS Telegrafi
144,110 500 Hz Telegrafi, MGM 144,110-144,160 EME MGM
144,150 144,138 PSK31 aktivitetscenter
144,150 2700 Hz Telegrafi, SSB, MGM 144,160-144,180 Alternativt MGM segment
144,180 144,170 Alternativ MGM opkladsfrekvens
144,180 2700 Hz Telegrafi & SSB 144,195-144,205 Random MS SSB
144,360 144,300 SSB opkald
144,360 2700 Hz Telegrafi, SSB, MGM 144,370 MGM opkaldsfrekvens
144,399
144,400 500 Hz Telegrafi, MGM Kun Beacons
144,491 144,492+/-500 Hz WSPR Beacons
144,500 20 kHz Alle modulationsarter (b) 144,500 SSTV opkald
144,525 ATV SSB talk back
144,600 RTTY opkald
144,700 Image (billede) opkald
144,794 144,750 ATV FM talk back
144,794 12 kHz MGM (c) 144,800 APRS
144,9625
144,975 12 kHz FM/Digital Voice 144,975 RV46
145,000 Kun repeaterindgange, 12,5 kHz kanalafstand RV48
145,194 145,1875 RV63
145,200 12 kHz FM/Digital Voice Spacekommunikation (d,e) V16
145,206 12 kHz FM/Digital Voice (e) 145,2125 V17
145,2375&145,2875 FM Simplex Internet Gateways
145,300 RTTY lokal V24
145,3375 FM Simplex Internet Gateway V27
145,375 Digital Voice opkald V30
Simplex, 12,5 kHz kanalafstand V17-V47
145,5625 145,500 FM opkald V40
145,575 12 kHz FM/Digital Voice 145,575 RV46
145,600 RV48
Repeater udgange, 12,5 kHz kanalafstand
145,7935 145,7875 RV63
145,800 12 kHz FM/Digital Voice Spacekommunikation (d,e) V64
145,806 12 kHz Alle modulationsarter Eksklusivt satellit segment
146,000
Generelt for 145 MHz båndet 
EME MGM (JT65) foregår
almindeligvis mellem 144,110 – 144,150 MHz. 
Der bør ikke være ind-
eller udgange for telefonirepeatere imellem 144,000 og 144,990 MHz
Med undtagelse af områderne forbeholdt satellittrafik
og lineære transpondere, bør der ikke være ind- eller
   udgangsfrekvenser for
krydsbåndsrepeatere i 145 MHz båndet
Alle beacons er koordinerede af IARU,
Region 1’s Beacon koordinator, (Via EDR)
Fodnoter for 145 MHz båndet 
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 144,000 og
144,110: Kun telegrafi!
b) Ingen ubemandede stationer i dette segment!
c) Ubemandede packet stationer har kun adgang til segmentet 144,794
til 144,9625 MHz, Uden for segmentet 
    skal
signalniveauet fra disse stationer være dæmpet mere end 60 dB i
forhold til bærebølgen (målt med en 

båndbredde på 12 kHz)
d) For FM kommunikation med specielle stationer som bemandede
rumfartøjer, anbefales det at benytte 145,200
    til simplex, og
145,200/145,800 MHz til split-kanal operation
e)
Dette segment er kun til brug for simplex trafik. Ingen Digital Voice
Gateways. Datasignaler, der er indlejret i 
    det
digitale telefonisignal , er tilladte. Digitale brugere bedes sikre, at
kanalen ikke er i brug til FM-trafik.
      

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

EDR (NRAU) Båndplan 432 – 438 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
432,000 500 Hz Telegrafi (a) EME eksklusivt
432,025
432,025 500 Hz Telegrafi/MGM 432,050 Telegrafi aktivitetscenter
432,100 432,088 PSK31 aktivitetscenter
432,100 2700 Hz Telegrafi/SSB/MGM 432,200 SSB aktivitetscenter
432,350 Mikrobølge talkbackcenter
432,400 432,370 FSK441 random opkald
432,400 1000 Hz Telegrafi/MGM Beacons eksklusivt
432,490
432,500 12 kHz Alle modulationsarter 432,500 Alternativ APRS-frekvens U200
432,5125 Digital kanal U201 (duplex m U361(b)
432,5250 Digital kanal U 202 (duplex m. U 362)(b)
(432,5375-432,5500-4325625(U203-205/U363-365))
(b)
432,5750 Digital kanal U 206 (duplex m. U 366)(b)
432,5875 Digital kanal U 207 (duplex m. U 367)(b)
432,9875 432,600.432,9875 Kun Repeater Indgange FM/DV
12,5 kHz kanaler(b)
RU368-399
433,000 12 kHz FM/Digital Voice 433,000 12,5 kHz
kanalafstand
U240
433,375 433,3875 U271
433,400 12 kHz FM/Digital Voice © 433,4000-433,5875 FM/DV-simplex, 12,5 kHz kanalafstand U272-286
432,4000 SSTV (FM/AFSK) U272
433,4500 Digital Voice opkald 12,5 kHz kanalafstand U276
433,575 433,5000 FM opkald (mobil) 12,5 kHz kanalafstand U280
433,600 20 kHz FM/Digital Voice 433,600 RTTY (FM/AFSK) U288
432,6250-433,7875 Digitale kanaler (b) U290-303
433,700 FAX kanal (FM/AFSK) 12,5 kHz kanalafstand U296
434,000 433,950-,9625-.975-,9875 FMSimplex Internet Gateways
434,000 20 kHz FM/Digital Voice 434,0125-,025-,0375-,050 FM Simplex Internet Gateways
12,5 kHz kanalafstand
433,950-434,5875 Digitale kanaler (b) U356-367
434,575 (U361-367 har 2 MHz afstand til U201-207)
434,594 12 kHz FM/Digital Voice 434,600 Repeaterudgange 12,5 kHz
kanalafstand
RU368
434,9875 434,9875 RU399
435,000 20 kHz Alle modulationsarter Eksklusivt satellit segment
438,000
Fodnoter for 435 MHz båndet 
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem 432,000 og 432,085: Kun telegrafi!
b)
Da 435 MHz båndet har forskellig udstrækning og derfor forskellig
anvendelse i IARU, Region 1, bør der 
    vises hensyn i de
grænseområder hvor trafikken er forskellig. For Danmark er det
specielt i grænseområdet  
    til Tyskland der
bør vises hensyn
c) Dette segment er kun til brug for Simplextrafik. Ingen Digital
Voice Gateways. Datasignaler, der er indlejret  
    med det digitale
telefonisignal, er tilladte. Digitale brugere bedes sikre sig, at kanalen
ikke er i brug til FM-trafik.
Alle beaconfrekvenser er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon
koordinator. (Via EDR)

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

EDR (NRAU) Båndplan 1240 – 1300 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
1240,000 2700 Hz Alle modulationsarter Reserveret til fremtidig
anvendelse
1240,500
1240,500 1 kHz Telegrafi & MGM Reserveret til fremtidig
anvendelse
1240,750
1240,750 20 kHz FM & Digital Voice Reserveret til fremtidig
anvendelse
1241,000
1240,000 20 kHz Alle modulationsarter 1240,000-1241,000 Digital kommunikation
1242,025-1242,250 DL-Repeateroutput  RS01-RS10
1242,275-1242,700 DL-Repeateroutput  RS11-RS28
1243,250 1242,725-1243,250 DL-Packet radio duplex RS29-RS50
1243,250 (d) ATV & DATV
1260,000
1260,000 (d) Satellitsegment Kun til satellittrafik
1270,000
1270,000 20 kHz Alle modulationsarter 1270,025-1270,700 DL-Repeaterinput RS01-RS28
1272,000 1270,725-1271,250 DL-Packet radio duplex RS29-RS50
1272,000 (d) ATV & DATV
1290,994
1290,994 20 kHz FM & DV  1291,000 NRAU RM00
1291,025 Repeater, 25 kHz spacing RM01
1291,450 Input RM18
1291,481 1296,475 Kanaler RM19
1291,494 (d) Alle modulationsarter
1296,000
1296,000 500 Hz Telegrafi & MGM 1296,000-1296,025 EME
1296,150 1296,138 PSK31 aktivitetscenter
1296,150 2700 Hz Telegrafi/SSB/MGM 1296,200 Aktivitetscenter, smalbånds
1296,400-1296,600 Lineær transponder input
1296,500 Billedoverførsel SSTV/Fax
1296,600-1296,700 Lineær transponder output
1296,600 Data, smalbånds-MGM,RTTY
1296,800 1296,750-1296,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
1296,800 1 Khz Telegrafi & MGM Beacons
1296,994
1296,994 20 kHz FM & DV 1297,000 NRAU RM00
1296,025 Repeater, 25 kHz spacing RM01
1297,450 Output RM18
1297,481 1297,475 Kanaler RM19
1297,494 12 kHz FM & Digital Voice 1297,500 FM opkald SM20
1297,725 DV opkald 25 kHz spacing SM29
1297,900&1297,975 FM internet voice gateways, simplex
1297,981 1297,975 SM39
1298,000 20 kHz Alle modulationsarter 1298,025-1298,975 DL-Repeateroutput
, 25 kHz spacing
RS01-RS39
1300,000
1299,000 150 kHz Alle modulationsarter 5×150 kHz kanaler for high speed data (DD): 1299,075, 1299,225,
1299,375, 1299,525, 1299,675 (+/-75 kHz)
1299,750
1299,750 20 kHz Alle modulationsarter 8×25 kHz kanaler til FM/DV: 1299,775, .800, .850, .875, .900,
.950, .975
SM109-119
1300,000
Segmentet 1240 – 1241 MHz er planlagt som det fremtidige
smalbåndsegment til erstatning for 1296 – 1297 MHz,
når og hvis den kommercielle trafik bliver intensiveret. 
Fodnoter for 1300 MHz båndet
Alle
beacons er koordinerede af IARU Region 1s Beacon koordinartor. (Via EDR).
a)
Telegrafi er tilladt i båndet mellem 1296,000 –
1296,800. Fra 1296,000 til 1296,135:
Kun
telegrafi!
b)
Datasignaler, der er indlejret med det digitale
telefonisignal, er tilladte.

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 2300 – 2450 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
2300,000 20 kHz 2304,000-2306,000 Alternativt smalbåndssegment
2320,000 2308,000-2310,000 Smalbåndssegment i HB
2320,000 500 Hz Telegrafi 2320,000-2320,025 EME
2320,150 2320,138 PSK31 aktivitetscenter
2320,150 2700 Hz Alle smalbåndede modulationsarter:
Telegrafi/SSB/MGM o.s.v.
2320,200 Smalbånds aktivitetscenter
2320,800 2320,750-2320,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
2320,800 1 Khz Beacons
2321,000
2321,000 20 kHz FM & Digital Voice Simplexkanaler og repeatere
2322,000
2322,000 Alle modulationsarter 2322-2355 ATV
2355-2365 Digital kommunikation
2365-2370 Repeatere
2370-2392 ATV
2400,000 2392-2400 Digital kommunikation
2400,000 Satellitsegment
2450,000 2427-2443 ATV, hvis ubenyttet af satellitter

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 3400 – 3410 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
3400,000 500 Hz Telegrafi & MGM
3400,100 Aktivitetscenter & EME
3400,750-3400,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
3400,800
3400,800 1000 Hz Beacons
3400,995
3401,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter
3402,000
3402,000 Alle modulationsarter Planlagt satellit downlink
3410,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 5650 – 5850 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
5650,000 2700 Hz Satellitsegment, uplink
5668,000
5668,000 2700 Hz Satellitter & Smalbåndsmodulation
5668,200 Alternativt smalbånds aktivitetscenter
5670,000
5670,000 MGM Digital kommunikation
5700,000
5700,000 ATV & DATV ATV
5720,000
5720,000 Alle modulationsarter
5760,000
5760,000 2700 Hz Alle modulationsarter 5762,200 Smalbånds aktivitetscenter
5760,800 5762,750-5760,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
5760,800 1000 Hz Beacons
5760,990
5761,000 2700 Hz Alle modulationsarter
5762,000
5762,000 Alle modulationsarter
5790,000
5790,000 Satellitsegment, downlink
5850,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 10000 – 10500 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
10000,000 Digital
10150,000
10150,000 Alle modulationsarter
10250,000
10250,000 Digital
10350,000
10350,000 Alle modulationsarter
10368,000
10368,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 10368,200 Smalbånds
aktivitetscenter
10368,800 10368,750-10368,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
10368,800 1000 Hz Beacons
10369,000
10369,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter
10370,000
10370,000 Alle modulationsarter
10450,000
10450,000 Satellitsegment
10500,000 10450,000-10452,000 Alternativt smalbåndssegment

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 24000 – 24250 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
24000,000 Alle  modulationsarter
24048,000
24048,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 24048,200 Smalbånds aktivitetscenter
Satellitsegment
24048,800 24048,750-24048,800 Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
24048,800 1000 Hz Beacons
24049,000
24049,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment
24050,000
24050,000 Alle modulationsarter 24125,000 Alternativt bredbånds aktivitetscenter.
(Hvis 24000 -24048 ikke kan benyttes
24250,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 47000 – 47200 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
47000,000 Alle smalbånds modulationsarter
47088,000
47088,000 2700 Hz Alle smalbånds modulationsarter 47088,200 Smalbånds aktivitetscenter
47090,000 Satellitsegment
47002,000 Alle modulationsarter
47200,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 75500 – 81000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
75500,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment
76000,000 75976,200 Smalbånds aktivitetscenter (foretrukket)
76000,000 Alle modulationsarter 76032,200 Smalbånds aktivitetscenter (alternativt).
Sekundært område
77500,000
77500,000 2700 Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment
77501,000 77500,200 Smalbånds aktivitetscenter (udenfor CEPT)
77501,000 Alle modulationsarter Primært område
78000,000
78000,000 Alle modulationsarter Sekundært område
81000,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 122250 – 123000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
122250,000 Alle smalbånds modulationsarter 122250,200 Smalbånds aktivitetscenter
122251,000
122251,000 Alle modulationsarter
123000,000

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 134000 – 141000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbredde Modulation Anvendelse
134000,000 Alle modulationsarter Satellit
134928,000
134928,000 2700 Alle modulationsarter 134930,000 Smalbånds aktivitetscentrum
134930,000
134930,000 Alle modulationsarter
136000,000
136000,000 Alle modulationsarter Sekundært område
141000,000

collapse;table-layout:fixed;width:489pt’>

 

IARU Region 1 Båndplan 241000 – 250000 MHzFrekvens
[MHz]Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse241000,000
Alle modulationsarter
Sekundært område
248000,000

248000,000
Alle smalbånds modulationsarter248000,200Smalbånds aktivitetscenter, satellit
248001,000
(Primært område)
248001,000
Alle modulationsarter
Primært område
250000,000

<![if supportMisalignedColumns]>

 

<![endif]>

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 20279