Båndplaner

Link til båndplaner

BÅNDPLANER HVORFOR DET …..?

Ved al menneskelig omgang vil der være forskelle i interesser, og i opfattelse af tingene omkring een. Dette vil ofte føre til interesse­modsætninger og eventuelt konflikter.

Det sidste især hvis ikke man har viljen til at samarbejde.

Et samarbejde vil ofte udmønte sig i nedskrevne regler af den ene eller anden slags, for at lette omgangen og mindske gnidningerne.

Er der tale om trafik på gade og vej, taler vi om færdselsregler, der så nogenlunde sikrer, at vi kan færdes uden at være til gene for andre.

Er der derimod tale om trafik på vore amatørbånd, har vi et andet sæt regler, nemlig båndplanerne. Disse er grundlaget for at megen forskelligartet amatørtrafik kan afvikles på – en for alle parter – rimelig måde, uden de store konflikter imellem forskellige interesse­grupper.

Både på HF-båndene, såvel som på VHF-UHF-Mikrobølge-båndene, er der i høj grad tale om “gentlemen agreements”, altså frivillige overenskomster, også kaldet anbefalinger. Disse aftales imellem landene, på regionale konferencer, hvert tredje år.

På Region l’s konferencer, der omfatter landene i Europa og Afrika, er et af de faste punkter: BÅNDPLANER. Seneste Region 1 konference blev afholdt i efteråret 2008.

Her blev der igen ændret på båndplanerne, fordi:

Båndplaner er ikke statiske.

Båndplaner er nødt til at være dynamiske! Den tekniske og menneskelige udvikling nødvendiggør nemlig løbende ændringer, for hele tiden af have den bedst mulige opdeling af vore bånd, således at så mange interesseområder som muligt, vil få de færrest mulige problemer, på de begrænsede frekvensområder, vi har adgang til.

Plads til alle betyder jo desværre – i sagens natur – at der vil være visse begrænsninger i enkelte, eller enkeltes, aktiviteter, men der skal jo være mulighed for at dyrke det hele:

Moonbounce  – CW – Aurora – SSB – Meteorscatter – PSK31 – Sporadisk E – RTTY – Packet – SSTV – Beacons – ATV – FM-simplex – FSK441 – Repeatere – Satellittrafik – Pactor, samt alle de andre ting, man som radioamatør kan EKSPERIMENTERE med!

I princippet er der vel heller ikke mange, der ikke kan se formålet med båndplanerne. Det forhindrer dog ikke at det i praksis nogen gange kniber med at overholde dem!

Det undskyldes ganske ofte med ukendskab til de gældende båndplaner!

Derfor denne udgave af de seneste Danske/NRAU/IARU, Region 1 båndplaner.

VIS  AMATØRÅND OVERHOLD BÅNDPLANERNE!

Opdateret: 2015-01-03

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 7198