VUSHF Fieldday 2015

Beretning fra VHF-UHF-SHF field day 2015

Så er VHF-UHF field day 2015 bag os. Det var en test med rimelige forhold både på VHF og UHF. Lørdag
startede godt med regnscatter på 10 GHz og søndag var der ganske udmærkede tropoforhold mod Frankrig.
For at øge mulighederne for at deltage var reglerne ændret i år så der ikke længere var en multibåndsklasse
samt at det var tilladt at bruge lysnettet. Desværre fortsatte tendensen med færre deltagere også i år. Der
indløb kun19 båndlogs og flere sædvanlige deltagere manglede, også selvom nogle af dem havde været
med i mere end 25 år. Årsagerne er flere, men især manglende opbakning og prioritering af HQ testen
allerede ugen efter har været fremført som de væsentligste. Ingen har angivet de nye regler som værende
årsag til den manglende deltagelse.
Der er præmier (plakette) til alle vindere på hvert bånd i de to klasser og diplomer til alle deltagere, tillykke
og tak for indsatsen.

Af højdepunkter kan nævnes:

    • Tropo qso mellem OZ1ALS og I2FHW på 432 MHz, det er såvidt jeg ved første gang der køres Italien via tropoudbredelse fra OZ
    • Højt humør og god hamspirit trods QRN fra solcelleanlæg hos OZ3PY, læs deres beretning her
    • Have-field day fra OZ7CQ. Det var netop muligheden for at stille op med en lille station som vi håbede på med de nye regler.
    • Henholdsvis 78 og 39 QSO på 1296 MHz og 10 GHz fra OZ1ALS. Der sker noget på de høje bånd!

Field day er amatørradio når det er allerbedst. I 2016 er der VHF-UHF field day 2-3 juli, sæt allerede nu
kryds i jeres kalendere.

OZ1FDH Claus

 

Kommentarer :

OZ3PY : Se her

OZ1ALS :
Med de nye regler var vi meget spændte på spændte på om der nu kom flere i gang.
Det gjorde der vist ikke, der var i hvertfald mindre aktivitet OZ på flere af båndene. Vi fravalgte i år 4m, da
det normalt ikke er her der sker det store, så måske det var her de gemte sig ?
Ellers var vores Fieldday som den plejer, som altid et par møder i foråret for at planlægge.
Op til fieldday blev der kikket lidt på vejrudsigterne, det så ikke helt godt ud før en lille uge før, så skal jeg
ellers love for at vi fik godt vejr, vist nok den varmeste fieldday vi har været med til, over 30 grader og regnen
kom først da næsten alt var pakket sammen.
Forholdene var ok i starten og blev søndag rigtig gode, der blev kørt qso’er på over 1000km på både 2m og
70cm på tropo, højdepunktet var at kører I2FHW i JN44 på 70cm, det er vist første gang der er kørt tropo til
JN44.på 70 cm.
Vi fik kørt i alt 1088 qso’er, ikke dårligt.
Lidt synd at der ikke er flere i gang fra OZ, nu da reglerne er lavet om, burde det være muligt for andre
klubber også at komme i gang på et eller flere bånd. Det eneste bånd vi har et stort setup på er 2m, alle på
alle andre bånd køres på henholdsvis 1, 2 yagier eller en lille parabol.
Se nu at komme i gang i de andre klubber, det er jo også et social event, vi har det kanon hyggeligt, det er jo
ikke test det hele.

oz1als
På genhør i 2016 fra OZ1ALS

 

OZ7CQ :
For at afprøve mulighederne med de nye VHF FD regler, havde jeg taget contest gruppens call OZ7CQ, i
brug til en “hollyday style” operation fra terassen med 230v leveret fra boligen. Operation var lidt on/off med
afbrud både hos operatøren som i ConDX, disse var sjældent
synkrone 😉 Oplevelses mægsigt, kan dette meget vel være en mulighed for den “lille”
lokal afdeling. Hvor man basserer setupet i en have el. -og holder det “stille” ved der ikke bruges generator.
Man vil stadig kunne få en dag ud af det.

1 OZ7CQ

vy 73 de OZ7CQ opr. Bjørn OZ6OM

 

OZ7A:
Super vejr, rimelige forhold, men elendig deltagelse både fra vores afdeling men også fra andre afdelinger.
Håber ikke det bliver den sidste VHF-FD for det er smadder hyggeligt.

2 OZ7A

OZ2TG Steen

 

5P6T:
Vi kørte fra Brunbjerg Bakke, Brunbjergvej 1, Bording Kirkeby JO46OE.
Der var knas med 70cm antennerne som vi havde monteret på en 17m lift. Men der åbnede op til England
ud på aftenen lørdag og det gik helt fint med tyskerne om søndagen med OZ1LMZ ved mikrofonen.
Udstyret endte ud med at blive ICOM7000 med 50w på 2x17elm DK7ZB antenner+preamp da vi havde
problemer med pro3+db6nt og pa trin. Vi tog en beslutning og valgte her at køre med i lowpower for at få
kørt nogle qso’er.
På 6m var der sporadiske åbninger, hvor vi fik kørt odx’en til SV8RCI på 2248km. Ellers var båndet ganske
dødt og kun de andre FD stationer hørtes. Vi kørte på en 5elm tonna i en pumpemast og 100w på Icom
7600.
Her var OZ4VW, OV3T og OZ9V mest aktive.

2m var det bånd der kørte mest jævnt som forventet og hovedoperatørerne her var OZ1BEF,OZ4VW og
OV3T. Her brugte via en Icom 756 Pro3 med ME2HT Transverter og 500w patrin på
2×17 elm Tonna.
OZ9UB tog over og fyldte hullerne ud i skemaet når vi andre var trætte. Han fik også kørt en del.

Mvh

5P6T teamet:

 

Klasse A. Enkeltbånd uden begrænsninger
50 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS JO44xx 109 64 134858 A45XR 5265 6el 1kw
2 OZ7A JO55rt 55 31 47948 SV9FBL 2551 4el quad 1kw
144 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS JO44xx 691 92 366509 F1NZC 1138 2×11+8×4+8×4 el 1kw
2 OZ5GX JO57fj 223 59 154911 F6KRK 1110 4×7 el 750w
3 5P6T JO46oe 203 50 118460 F6KBF 937 2×17 el 500w
4 OZ3PY JO45um 202 50 108944 F6KRK 913 2×10 el 500w
5 OZ7A JO55rt 53 27 31372 M0BAA/P 889 8 el 900w
432 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 144 54 89132 i2FHW 1127 2×26 el 1kw
1296 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 78 39 55447 F6KRK 877 1m/1,5m dish 250w
2320 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 14 11 9496 PI4Z 557 1,5 m dish 200w
5,7 GHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 11 8 7389 PI4Z 557 1,5 m dish 7w
10 GHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 39 24 28253 F6DKW 870 0,65m dish 12w
24 GHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ1ALS 2 2 1174 OZ2LD 107 0,65m dish 2w
Klasse B, Enkeltbånd max. 100 w
50 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 5P6T JO46oe 30 24 37389 SV8CRI 2248 5 el 100w
2 OZ5ESB JO45gk 29 24 36455 LZ7J 2213 7el 100w
3 OZ7CQ JO55ej 11 5 4277 SV8CRI 2134 2el 100w
70 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ9EDR JO55KR 20 13 11932 G6IPU/P 692 9 el 25w
144 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 OZ5ESB JO45gk 78 33 42885 HB9FAP 905 4×8 el 100w
432 MHz Call QTH QSO Sqr Score ODX ODX/km Rig
1 5P6T JO46oe 37 23 24480 M0BAA/P 763 2×23 el 100w
Print Friendly, PDF & Email

Hits: 2326