Lokator konkurrence

EDR LokatorKonkurrence 2024

Hermed inviteres til EDRs Lokatorkonkurrence 2024. Formålet med konkurrencen er at øge og dokumentere aktiviteten på vore VUSHF bånd, give deltagerne mulighed for at rapportere kontakter med så mange lokatorfelter som muligt i løbet af 2024, og sammenligne med andre deltagere.

Konkurrencen løber i kalenderåret 2024 fra 1/1 kl. 00.00.00 til 31/12 kl. 23.59.59.

Man kan deltage i konkurrencen på følgende bånd enkeltvis: 28 MHz, 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz og 10 GHz.

Deltagerne kan deltage på et eller flere bånd. Alle modulationsformer og udbredelsesformer er tilladte, og brug af skeds er tilladt.

Rapporter og lokatorer skal være udvekslet for hver station, i henhold til EDRs generelle bestemmelserne for afvikling af contest QSOer, for at forbindelsen og den kørte lokator tæller. Rapporter skal være i et format der svarer til de respektive modulationsformer, og lokatorerne skal være i formatet NNXX f.eks. JO45, KP03, JN75 osv. osv. Der gives et (1) point pr unik lokator deltageren har kørt i årets løb.

Deltagerne kan i løbet af året deltage fra en eller flere forskellige QTH.

Deltagerne indrapporterer deres aktivitet til VUSHF.DK. Den aktuelle stilling vises straks på VUSHF.DK.
Efter afslutning af året, udsteder EDR et Diplom til vinderen samt nr. 2. og nr. 3. for hvert enkelt
bånd. Contestmanagerens afgørelse er endelig. Deadline for indrapportering af kørte forbindelser i
2024 er d. 31/12 2024.

Deltagerne opfordres til at opdatere deres lister jævnligt så listerne er retvisende for deltagernes
resultat. Det er ikke velset sidst på året at opdatere med rigtig mange fra flere måneder på en gang.

Deltagerne vil ved stikprøver – tilfældigt udvalgt af contestmanager – blive bedt om at indsende log over de kørte rapporterede forbindelser for en given måned, der indeholder: Eget CALL, Egen Lokator, Bånd, Dato, Tid(UTC), Modstation, Modstations Lokator, Sendt rapport, Modtaget rapport, modulationsart. Dokumentationen kan være fotos eller scan af papirlogs, eller hele eller
dele af logs fra logprogram, EDI, ADIF eller hvad format der er til rådighed, blot det er i et simpelt
læseligt tekstformat.

Eks.:

OZ5TG, JO45, 50 MHz, 2023-01-14, AB3CD, EM75, 539, 559, CW

OZ5TG, JO45,144MHz, 2023-05-22, EF5GH, PP36, -8, -22, FT8

osv

God Jagt

Indrapportering af data, via disse links  :

HUSK at indrapporteret så hurtigt som muligt af hensyn ti de øvrige teltagere, og også fordi det er
et godt værktøj når man jagter nye felter. HUSK sidste frist for 2024 er d. 31/12 2024.
EDR VUSHF Udvalg

Allan/OZ7Z

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 1272