Lokator konkurrence

EDR LokatorKonkurrence 2021

Hermed inviteres til EDRs Lokatorkonkurrence 2021. Formålet med konkurrencen er at øge og dokumentere aktiviteten på vore VUSHF bånd, give deltagerne mulighed for at rapportere kontakter med så mange lokatorfelter som muligt i løbet af 2021, og sammenligne med andre deltagere.

Konkurrencen løber i kalenderåret 2021 fra 1/1 kl. 00.00.00 til 31/12 kl. 23.59.59.

Man kan deltage i konkurrencen på følgende bånd enkeltvis: 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz og 10 GHz.

Deltagerne kan deltage på et eller flere bånd. Alle modulationsformer og udbredelsesformer er tilladte, og brug af skeds er tilladt.

Rapporter og lokatorer skal være udvekslet for hver station, i henhold til EDRs generelle bestemmelserne for afvikling af contest QSOer, for at forbindelsen og den kørte lokator tæller. Rapporter skal være i et format der svarer til de respektive modulationsformer, og lokatorerne skal være i formatet NNXX f.eks. JO45, KP03, JN75 osv osv. Der gives et (1) point pr unik lokator deltageren har kørt i årets løb.

Deltagerne kan i løbet af året deltage fra en eller flere forskellige QTH.

Deltagerne indrapporterer deres aktivitet til VUSHF.DK for den foregående måned skal indrapporteres senest d. 15. i den følgende måned (Januar dog indtil 15 Marts). Månedens resultat lægges sammen med de foregående måneder. Den samlede stilling offentliggøres løbende på VUSHF.DK.

Efter afslutning af året udsteder EDR et Diplom til vinderen samt nr. 2. og nr. 3. for hvert enkelt bånd. Contestmanagerens afgørelse er endelig.

Data skal være registreret inde den 15. i kommende måned, januar dog indtil 15/3

Deltagerne vil ved stikprøver – tilfældigt udvalgt af contestmanager – blive bedt om at indsende log over de kørte rapporterede forbindelser for en given måned, der indeholder: Eget CALL, Egen Lokator, Bånd, Dato, Tid(UTC), Modstation, Modstations Lokator, Sendt rapport, Modtaget rapport, modulationsart.

Eks.:

OZ5TG, JO45, 50 MHz, 2021-01-14, AB3CD, EM75, 539, 559, CW

OZ5TG, JO45,144MHz, 2021-05-22, EF5GH, PP36, -8, -22, FT8

osv

God Jagt

Indrapportering af data, via disse links  :

HUSK alle qso’er for måneden SKAL være indrapporteret ind den 15 i måneden (Januar dog inden 15/3), dvs. man kan ikke vente til f.eks, December med indrapportere for hele året, eller de seneste måneder.

EDR VUSHF Udvalg

Verner/OZ5TG (verner at oz5tg . dk)

Contestmanager

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 188