Brugen af digitale modes på UHF

Et indlæg fra Ole, OZ2OE

Jeg vil gerne slå et slag for brugen af digitale modes på UHF. Nedenstående er erfaringer og
tanker, som jeg har gjort med NAC-MGM og ”FT8 Activity” test på 70 cm. Jeg er ikke QRV på 2
meter MGM.
Dette er ikke et indlæg for eller imod brug af digimodes i VHF/UHF NAC. Den debat har vi haft.
Jeg vælger at se fremad og indretter mig på at NAC om tirsdagen er for CW/SSB og at
digimodes – NAC-MGM – er henvist til onsdag. I løbet af 2021 har jeg deltaget i 70 cm NAC
både før og efter digimodes blev fjernet fra tirsdagstesten i OZ. Jeg har også i hele 2021 (når
jeg havde tid) deltaget i den europæiske ”FT8 Activity” test.
Erfaring med MGM:

Jeg synes det er interessant at køre MGM contest på UHF. FT8, JT65 m.fl. er ægte ”weak-
signal” modes, derfor kører man mange lange forbindelser. Og fordi aktiviteten finder sted på

faste frekvenser, udnyttes de kortvarige ”åbninger” – såsom flyreflektion – meget effektivt – også
uden at aftale QSO’en på forhånd. Et andet aspekt er teknisk. MGM drift er krævende for PA trin
og frekvensstabilitet. Der skal være styr på kølingen og oscillatorfrekvensen, når senderen kører
on/off med 100% output. Her er mulighed for eksperimenter og modifikationer. Og er senderen
først termisk istand til at køre med MGM, så vil simpel SSB/CW aldrig kunne stresse den – om
man så kørte i døgndrift. Ved at studerer ”vandfaldet” på computerskærmen, ser man mange
interessante ting omkring udbredelse. Vedlagte eksempel viser flyreflektion – den skrå linie pga.
dopplerforskydning, hvor man samtidig kan se det direkte signal – svagere på en lodret linie.
Billedet viser også, hvor hurtigt QSB kan få et signal til at falde fra én periode til en anden.

Antallet af OZ-stationer, der er aktive med MGM på 70 cm, faldt dramatisk da NAC reglerne
blev ændret midt på året. Kun få fortsatte om onsdagen, men der er nu en stigende tendens. Så
måske…
På en onsdagstest kører jeg typisk 3-5 danske stationer. Ingen LA eller SM (de bruger jo stadig
tirsdagen). Til gengæld er der rigtigt mange deltagere fra Holland og England, færre fra
Tyskland. Det betyder, at en typisk test giver 4 OZ-stn, men 12 – 15 PA og enkelte G, ON samt

DL fra Ruhrområdet, alt sammen under normal forhold. Med så mange langdistance
forbindelser, er det skuffende at få blot 1 point per QSO. Men i det mindste kan jeg glæde mig
over en gennemsnitafstand på mere end 400 km – selv om det ikke ses på pointregnskabet –
hi.
Jeg kører med 400 W og en 18 elm yagi, men stor effekt er ikke et must. Det viser sig, at andre
OZ-stn med mere moderat effekt – 50 W – faktisk laver lige så lange forbindelser som jeg, men
måske lidt færre af dem. Så en IC-9700 samt en single yagi er nok til DX på 70 cm under helt
”flade” forhold. Blot ved brug af MGM.
Indtil nu har jeg ikke oplevet QRM problemer på 70 cm. Alle bruger godt nok samme frekvens
(endnu), men i forhold til 2 meter er aktiviteten mindre og antennerne skarpere. Min naboamatør
og jeg kan godt lave S9+60 dB signaler hos hinanden, og alligevel køre test med godt resultat.
Vi sørger for at bruger samme timeslot det meste af tiden og ellers lade vores antenner – og
forhåbentlig rene signaler – klare det, når vi engang imellem bruger forskellig timeslot. Endelig
har vi en fast 2 meter forbindelse til at løse evt. gensidige forstyrrelser.
Test og testregler:
Onsdags NAC-MGM test løber samtidig med den europæiske ”FT8 Activity” test. Når to contest
afholdes samtidig, er det vigtigt at regler mv. er koordineret – det er ikke ”løst” ved at lade NAC
MGM kører efter de regler ”FT8 Activity” bruger – herunder en pointberegning der virker noget
”speciel” (1 point/QSO uanset afstand?!)
Jeg opfordrer VUSHF-udvalget til, at vi fra dansk/nordisk side prøver at få ændret visse
regler/forhold omkring den fælles onsdagstest. Det vil gøre point tildeling mere lige, vil forenkle
log indsendelsen og vil give mulighed for bedre udnyttelse af modes og frekvenser:

1) Pointgivning baseres fremover på afstand (f.eks. 1 point/km).

 • det fordrer selvfølgelig at man udveksler 6-karakter lokator og ikke 4-karakter som nu.
  Men WSJT (og MSHV) har netop en EU VHF Contest mode til det formål.
 • alternativt kan man fortsætte med 4-karakter, og så bruge centrum af hvert felt som
  udgangspunkt for km beregning. Altså således lokator ”JO46” omsættes til ”JO46MM”.
  Det virker dog klodset, når WSJT mm. har muligheden for 6-karakter (og JO46MM ligger
  ude i Kattegat!)
 • mht. bonus for kørte lokatorer arbejder ”FT8 Activity” med et multiplier system, hvor
  antal QSO point ganges med antal kørte felter. Dette i modsætning til et system, hvor
  hvert kørt felt giver f.eks. 500 point. Jeg har ikke selv nogen præference, men igen skal
  det koordineres.

2) Mulighed for at indsende log i det format, som WSJT genererer.

 • ”FT8 Activity” test accepterer log i WSJT format. Det virker enkelt for deltageren.
  Stationsoplysninger mv. indtastes direkte i forbindelse med upload.
 • NAC MGM kræver log i .edi format, hvilket betyder konvertering af data fra WSJT og
  dermed ekstra besvær.

3) Tillad brug af andre digitale modes udover FT8.

 • dette er tilgodeset i de danske regler, men ikke i ”FT8 Activity” regler.
 •  FT8 er ikke ideelt på UHF – afhængig af udbredelsesforhold kan andre modes være
  bedre. Ved kun at tillade FT8, sådan som ”FT8 Activity” gør, indfører man
  begrænsninger, der fjerner det eksperimenterende element i at være radioamatør.

4) Revidere frekvenser til digimode – specielt på 70 cm.

 • i WSJT er default frekvensen til FT8 på 432,174 MHz. Det er ganske tæt på SSB
  opkalds/aktivitetsfrekvensen 432,200 MHz. Når aktiviteten er høj ligger de fleste stationer
  i området 432,150 til 432,250 MHz. Det har givet forstyrrelsesproblemer under tidligere
  NAC test og det giver løbende problemer under gode forhold o.l. Snævert set er
  problemet ifb. med NAC løst, ved at de to test nu er adskilt. Men mere overordnet er
  valget af 432,174 MHz uhensigtsmæssigt. Her kunne testregler være med til at påvirke consensus
 • det er selvfølgelig op til de personer, der beskæftiger sig med båndplaner, at finde
  egnede frekvenser. Man kunne f.eks. anbefale 432,374 MHz til primær FT8 testfrekvens
 • med alternativer på .370, 378 osv. til den dag, der blev megen aktivitet. En del bliver
  bliver nok hængende på .174, men det kunne sætte en bevægelse i gang? Ligeledes
  kunne man foreslå frekvenser til andre modes – for på den måde at påvirke fremtiden?

 

5) Ikke definere bestemte modes i MGM contest regler.

 • hvis man låser deltagerne til at bruge bestemte digimodes, blokerer man for mulige
  nye/bedre modes. Hvem ved – nogle af de bedste modes er sikkert ikke udviklet endnu?
 • der skal stilles krav til hvilke informationer, man skal udveksle i testen f.eks 6-karakter
  locator?, QSO nummer? osv. Ved at sætte kravene til informationsudveksling og ikke til
  den anvendte mode, er det forfattere af contestregler, der giver input til udviklere af
  digimode software – og ikke som nu, hvor eksisterende software dikterer hvilke regler en
  test afvikles efter. (læs ”FT8 Acticity”).

Jeg har tidligere prøvet at starte en debat på ”FT8 Activity” facebookgruppe vedr.
problemstillingerne nævnt i 1), 3) og 4) – men er hidtil bare blevet mødt med larmende tavshed.
Og jeg har ikke kunnet finde ud af hvilken organisation eller enkeltperson, der står bag denne
test. Jeg opfordrer VUSHF udvalget til at arbejde videre med sagen.
73 Ole OZ2OE

21/10-21, OZ2OE

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 445


Comments

Brugen af digitale modes på UHF — 4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.