2019 i VUSHF tilbageblik

Året 2019 var på ingen måde kedeligt set med VUSHF amatørenes øjne. Her på VUSHF.DK har vi plukket i de store og små begivenheder fra året der gik. Hvad var inde og hvad var ude i 2019? Der skete meget mere end det vi har valgt at fremhæve, og har man lyst og er nysgerrig så tag en tur rundt på VUSHF.DK

Alle læsere på siden danske som udenlandske ønskes et rigtig godt nytår for 2020!

Inde

OZ2OE modificeret TV satellit horn til at modtage Oscar-100.

Oscar-100. Da Oscar-1000 som den første geostationære amatørsattelit blev sendt op i og sat i drift februar overgik den alle forventninger. Ikke blot fungerede den teknisk fremragende, den satte også gang i  noget nær en eksplosion af konstruktion tog interesse på 2,4 og 10 GHz. OZ2OE Ole var som en af de første fremme med rigtig gode konstruktioner, og VUSHF.DK oplevede i en periode rekordaktivitet på siden for at læse OZ2OEs artikler.

Samarbejde. Udgangen af WRC-19 konferencen kunne ikke være blevet bedre set med radioamatørenes øjne. IARU forsvarede fællesskabets interesser og de store (især RSGB og DARC) trak læsset for de små. Vi kom derfra med en primær allokering på 50 MHz og fik forsvaret adgangen til mikrobølgebåndene. Og vigtigst af alt, så fik vi nedfældet at radioamatører også fremover skal have adgang til 1296 MHz. Vi er som radioamatører meget afhængige af at være rummelige og af at stå sammen, lad os få endnu mere af det i 2020!  I samme moment kan nævnes at VUSHF-udvalget og EDR i 2019 fik sat den interne koordinering og samarbejde tilbage på sporet.

OZ1ALS i septembertesten 2019

Contest. Er stadig populært. NAC fungerer stadig som en aktivitetsmotor, og i 2019 var OZ1ALS sågar QRV i septembertesten. FT8 er blevet tilladt i NAC, det er dog endnu kun få QSOer der køres via denne mode.

FT8. Der er mange meninger for og imod FT8, men der er ingen tvivl om at det har åbnet nye horisonter for både aktivitet og DX også på VUSHF. I 2019 blevet der sat nye (verdens)rekorder for DX mellem bl.a D4 og DL på 144 MHz og GM og D4 på 432 MHz, ligesom der også blev kørt mange forbindelser mellem EA, CT og stationer på det europæiske fastland.

ICOM-9700. Den store tekniske nyhed i 2019 skete da ICOM lancerede deres 3-bånds station ICOM-9700. for første gang i næsten 20 år sendte en af de store fabrikanter en all-mode station på VUSHF-markedet. For en nogenlunde rimelig penge kan man nu blive QRV på 144, 432 og 1296 MHz med en station der dækker alle anvendelser og den seneste SDR teknologi.

ICOM 9700

En ny generation. I vores sydlige nabolande er der set en lille men klar fremgang i antallet af yngre radioamatører (defineret som ikke gråhårede individer). Lad os håbe vi også kan få samme udvikling til OZ. Måske radioamatør nytårsforsættet for 2020 skal være at hjælpe mindst en yngre person igang med verdens bedste hobby.

 

Ude

Den franske trussel! Mange fik kaffe, øl, mojitos og frokost galt i halsen da de franske telemyndigheders forslag om at fratage radioamatører den primære allokering til 144 MHz så dagens lys i april måned. Båndet skulle åbnes op for kommunikation med bl.a. ubemandede droner. Bag forslaget fra de franske telemyndigheder stod det franske firma Thales (enhver association med Marvel’s superskurk Thanos er til fri afbenyttelse). Forslaget skulle først igennem ERC inden det kunne komme videre til ITU. En meget stor og voldsom indsats ikke blot fra IARU, RSGB, DARC, flere andre nationale organisationer og ikke mindst enkelte radioamatører fik i den grad mobiliseret radioamatørerne. Forslaget blev stoppet i ERC i august måned ved at de nationale myndigheder fra Rusland, Sverige, Spanien, Tyskland, Tjekkiet, Finland, Portugal, Norge, Østrig og Litauen stemte imod.

SSB og CW. De digitale modes er blevet voldsomt populære og især FT8 har overtaget mange af de QSOer som før blev kørt på SSB eller CW.

Aurora. Der er blevet virkelig langt mellem snapsene hvad auroraåbninger angår. Selvfølgelig befinder vi os i solpletminimum, men solens aktivitet har været for nedadgående i de sidste årtier og det kan mærkes. Cyklus 25 er startet og de første solpletter er observeret. Forudsigelserne peger på en let øget aktivitet i forhold til cyklus 24, men netop forudsigelser om solens aktivitet har vist sig at være med en stor usikkerhedsmargen.

Es sæsonen 2019. Var en meget, meget tynd kop te set fra OZ, mere kan der ikke siges herom. Og dog, den 28 december var der en usædvanlig Es åbning mellem OZ og F.

Mikrobølgebånd i modvind. Det stigende pres for frekvenser til WIFI og 5G mobiltelefoni har gjort mikrobølgebåndene efterspurgte. I OZ har vi allerede i 2019 mistet den nederste del af 13 cm båndet samt retten til at have beacons på samme bånd.  En overgang så det også ud til at 9 cm båndet skulle mistes helt. En målrettet indsats fra EDRs teleudvalg forhindrede dog dette i første omgang. Udviklingen er den samme i hele Europa. Modsvaret for vores rettigheder er samarbejde mellem radioamatører og ikke mindst mere aktivitet på de høje bånd.

Switch mode støj hos OV3T.

Forstyrrelser. Plagen fra switch mode forsyninger er en stadig og stigende plage. Forstyrrelser er desværre ikke ude, men der er hjælp at hente hos Støjtjenesten også for radioamatører.

Silent key(s). 2019 var året hvor vi med tungt hjerte måtte tage afsked med store mennesker og markante radioamatører som OZ1GEH, OZ1PIF. OK1RK, W5LFL og DK8SG.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 263


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.