Z6 Kosovo er gyldigt DXCC (updated)

Idag kom der QSL kort fra Z66EME med posten for min forbindelse via 144 MHz EME. Der har været megen debat om forbindelsen tæller, da Kosovo ikke har fået tildelt eget kaldesignal af ITU. Det har derfor været fremført at forbindelser med bl.a at Z66EME ikke tæller som selvstændigt DXCC. Der er selvsagt gået politik i sagen, og der er mange udsagn som peger i forskellige retninger. Jeg prøvede derfor at grave lidt dybere i problematikken.

Helt grundlæggende definerede W1CBD reglerne for DXCC som: “The basic rule is simple and direct: Each discrete geographical or political entity is considered to be a country.” Om tildeling af DXCC status står der også i ARRL’s DXCC regler “1. Each nation of the world manages its telecommunications affairs differently. Therefore, a rigid, universal accreditation procedure cannot be applied in all situations”. Bemærk, at der bliver talt om de enkelte landes administration ikke om en overstatslig institution som ITU. Så grundlæggende siger reglerne, at den enkelte selvstændige politiske og geografiske enhed har DXCC status, og at det er denne selv som regulerer adgangen til radiofrekvenserne.

Opfylder Kosovo betingelserne for DXCC? Kosovo er en suveræn stat anderkendt af et flertal af FNs medlemslande heriblandt EU landene. Landet opfylder derfor de grundlæggende betingelser for at være et selvstændigt DXCC land og er også anderkendt af ARRL. ITU hører under FN og er derfor underlagt FNs autoritet og beslutninger. Så selvom ITU endnu ikke har tildelt Kosovo en kaldesignalserie, kan dette ikke omgøre Kosovos status som suveræn stat og dermed et gyldigt DXCC land. Om det så i fremtiden bliver Z6 der bruges fra Kosovo er et andet spørgsmål, men umiddelbart ser det ikke ud til at der kan sættes spørgsmålstegn ved landets DXCC status, og dermed også validiteten af bl.a Z66EME.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 212


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.