The good, the bad and the ugly -fremtiden for 1296 MHz

Som de fleste sikkert ved så er 1296 MHz et bånd hvor amatører kun har sekundær status. Det er et stort bånd med en 60 MHz bred allokering fra 1240-1300 MHz. Den sekundære statur har indtil de sidste 5-10 år ikke været noget som med undtagelse af nogle irriterende radarer betød noget som helst for amatørenes brug af båndet. Men med fremkomsten af de russiske, kinesiske og europæiske Radio Navigation Satellite Systems (RNSS) er vi i Region 1 løbet ind i problemer. Det russiske Glonass system er formentlig røget permanent ud i kulden, men det europæiske Galileo har E6 båndet beliggende fra 1260-1300 MHz med center frekvens på 1278,75 MHz. Det giver potentielt problemer, og der været indrapporteret tilfælde af forstyrrelser, alle med repeatere.

 

Oversigt over frekvensbånd for RNSS og amatørbånd. GLONAAS (Rusland), COMPASS (Kina) og GALILEO (Europa)  Kilde DJ5AR.

Amatørenes adgang til 1296 MHz er kommet i søgelyset for ITU og CEPT, en mulighed er at vi mister båndet helt. Der er iværksat et stort udredningsarbejde op mod WRC konferencen i 2023. Den internationale amatør organisation IARU har været meget aktiv i dette arbejde, og uden denne indsats ville der formentlig ikke være noget 1296 MHz amtørbånd fremover.

Der er blevet lavet systematiske målinger af forskellige interferens scenarier. Resultaterne viser (ikke overraskende) at modes med lav båndbredde (SSB og CW) giver langt mindre mulighed for interferens end FM og ATV modes. Især bredbånds DATV og FM-TV er en udfordring. Ligeledes er effekten størst jo tættere man er på E6 center frekvensen 1278,75 MHz.

Udfaldet peger p.t. på at amtørene ikke mister 1296 MHz båndet i Region 1, men der kommer begrænsninger i forhold til den nuværende 60 MHz bredde allokation. Formentlig kommer vi til at bevare de nuværende forhold for de øverste 2 MHz, hvor også 99% af aktiviteten ligger, men der kommer ganske betydelige begrænsninger i frekvensbånd og effekt for repeatere og bredbåndsmodes, især ATV.
I nedenstående præsentation Amateur/RNSS Coexistence in the 23cm band af G4JSH er baggrund, målinger og anbefalinger beskrevet.
Det er trods nogle begrænsninger gode nyheder, vi ser ud til at beholde 1296 MHz!  Alt ser således ud til at vi ender med “the good”. Den endelige anbefaling kommer til at ligge på EU-niveau og et udkast skulle ligge klar slut 2022.

23cm-Band-and-RNSS-June2022
Print Friendly, PDF & Email

Hits: 372


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.