Støt OZ7IGY!

Verdens ældste og også en af de mest avancerede radioamatørbeacons OZ7IGY er still going strong på 12 bånd fra 28 MHz til 24 GHz fra et gammelt pumpehus på midtsjælland. Det er altsammen frivilligt arbejde og der er mange praktiske detaljer som skal passes. Det er ikke gratis at drive en 12 bånds beacon og elregningen er tæt på 20,000 kr. hvert år. Alle bidrag er velkomne, ligesom man kan melde sig ind i DAVUS støttegruppen omkring OZ7IGY, læs mere her.

Antennearbejde på OZ7IGY

For nyligt udsende OZ7IS og OZ1FTU nedenstående nyhedsbrev med en update på aktiviteterne omkring OZ7GY

Hej i venner af OZ7IGY/medlemmer af DAVUS.
Vi har vist skrevet det her før, men det bliver det jo ikke mindre sandt (eller problematisk) af! DAVUS bestyrelsen brænder ikke for at administration, men for at få fyrene til at køre 24/7/365.
Når det er sagt er der alligevel ting af administrativ karakter der SKAL gøres for at vi kan holde fyrene, og den minimale organisation bag, i gang. Ganske vist kører det meste som det skal, men der er en væsentlig ting som vi, der har ansvaret for det, har taget alt for let på i år: først og fremmest Inddrivelse af kontingent – som er en væsentlig del af økonomien bag den fortsatte drift og vedligeholdelse. Så denne reminder skulle have være sendt ud for ½ år siden – og Corona situationen er ingen undskyldning for at det ikke blev gjort, tværtimod!

For nylig gravede bondemanden vores elkabel fra vandværket over igen. Det blev klaret indenfor ca. 24 timer bortset fra de følgeskader der skete på to af fyrene! Hurtig udrykning/frivillig indsats.
Men i fremtiden kan der opstå situationer der kræver kapital for at kunne videreføre alle 12 fyr.
Dertil kommer at vi næppe kommer til at afholde Dansk Vinter Vhf Dag til januar og dermed mister det tilskud der er en væsentlig del af vores årlige indtægt, der primært skal dække driften.

Selvom vi er bagud er der alligevel medlemmer/venner der troligt har ydet deres bidrag, på trods af den manglende reminder. Tak for det! Også til klubber og grupper der yder deres bidrag. Tak.
Til alle i øvrige: Betænk os venligst med det årlige medlemsbidrag på 175 Kr, selvom vi er et halvt år forsinkede – og igen er ude med raslebøssen om et halvt år.
Konto: 6610-0004243437 ¤¤¤ MobilePay: 40 30 78 76 Husk at skrive ”OZ7IGY” samt eget call på indbetalingen.

Vi modtager også gerne små og store donationer. Både i kontant form (som kan gøres skattefrie hvis det aftales med kassereren eller som ”gaver” vi kan bruge, eller sælge til fordel for driften.
Da det ikke kan ske på DWD 2021 kan vi, elle i selv, sælge det på Brugt Grej til fordel for OZ7IGY.

Økonomien er ikke det eneste hængeparti. Vi har praktiske opgaver der hænger:
Opsætning af vores lille vindmølle er et lidende projekt.
Hvis bonden graver kablet over igen er det lappet sammen 4 gange og vi må udskifte – og lægge det dybere denne gang.
Fra ”mangellisten på GF 2019:
Reparation af tagkant. (Støbes/pudses op i beton.)
Delvist udført
Reparation af østsiden af huset. (Pudset sprænges af grundet nedsivning fra defekt tagkant.)
Bør ikke laves før nedsivningen ovenfra er stoppet.
Tildækning af den gamle brønd. (Materialer er på stedet.) Er udført!
Rengøring og eftersyn af solpanelerne.
Sket flere gange siden.
Vedligeholdelse af grunden. Ukrudtet skal holdes nede. Eventuelt ved afdækning?
Siden da er der ”høstet” flere gange og forsøgt afdækket, men den ”Jemogfix” afdækning vi brugte holder ikke. Vi har brug for en mere solid afdækning.
Så vi har brug for hjælp. Også til praktiske opgaver.

INFO:  Vi nødt til at udsætte årets GF som skulle være afholdt på Vinter VHF Dagen og da Yahoo nu helt lukker sin gruppe-tjeneste har vi høstet alle kendte mail-adresser derfra til denne udsendelse.

Vy 73 de OZ1FTU, Søren & OZ7IS, Ivan.

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 224


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.