Status på overholdelse af reglerne i NAC

Som skrevet i juni måned har vi en fælles udfordring med at contestreglerne i høj grad ikke overholdes når der køres FT8 i aktivitestesterne. Det går stadig ikke godt. Personligt lyttede jeg i 144 MHz testen d. 2/8 mellem 20 og 20:30 UTC på FT8 trafikken. Et ikke ubetydeligt antal af OZ stationerne kørte ikke contest mode og udvekslede ikke fuld locator. Det var også tydeligt udefra rapportgivningen at mange tilsyneladende brugte automatisk QSO afvikling. Indtrykket blev bekræfter af følgende rapport modtaget fra Henrik OZ8ZS:

Jeg deltog I 2m NAC igår, og har nogle kommentarer:
Efter 2 timers kæmpen på SSB og CW samt nogle skeds på ON4KST så var jeg på 25 qsoer. De sidste 5 blev kørt i 3 time, og så var der kørt 30 qsoer. Hurra !!!
Mit set-up er småt 100w og 7 elm ant, så der skal arbejdes for qsoerne. Da den 3 time var gået og ikke flere bed på, så lyttede jeg på 144174 FT8 og hold da op en aktivitet, men hvilken!t dømme efter det jeg kunne decode så køre en del med contest mode og AUTO……. bedømt udfra at det der blev udvekslet. Så gik det fra tx 1 og dir til tx2 osv. Så ikke manuelt ☹ Og så en del uden contest mode så man ikke får den fulde lokator.
Jeg køre selv FT8 og har stor glæde af det bla i locator konkurrancen, men ikke i NAC da det ikke foregår efter reglerne, så er jeg ikke en del af det.

Vi bliver nød til at gøre det bedre. Skal vi have digitale og analoge modes i samme test, så gælder de samme regler for alle modes. Situationen er ikke holdbar! Derfor en kraftig opfordring til en fælles indsats for at hjælpe de amatører som ikke følger reglerne. Fortæl dem at der skal udveksles fuld locator og at der ikke må bruges automatisk QSO afvikling.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 259

Comments are closed.