Sporadisk E sæsonen er igang

Når der er gode udbredelsesforhold på de høje frekvenser taler vi typisk om tropo, meteorscatter, aurora eller sporadisk E. De tre førstnævnte har alle en ting til fælles; vi kan forklare hvorfor de optræder og vi kan med rimelig nøjagtighed forudsige hvornår de sker. For sporadisk E er det lige modsat. Vi har kun en række teorier for hvad der forårsager det, og det er noget nær umuligt at forudsige med andet end en nøjagtighed på +/- 2 måneder.

Sporadisk E er gode forhold på steroider. Signalstyrkerne kan være meget store, distancerne lange +6000 km er blevet rapporteret og åbningerne kan vare fra få minutter til mange timer. Man kan køre meget, også med beskedent udstyr.

Det er den nedre del af ionosfæren E-laget i godt 100 km højde som er ansvarlig for sporadisk E. Normalt reflekterer E-laget radiobølger under 10 MHz, men der kan ske voldsomme ændringer i ioniseringen og ganske pludseligt kan der ske refleksioner helt op til 300 MHz. For radioamatører er det 10 m, 6m, 4m, 2m og en meget sjælden gang 1,25 m båndene der oplever fænomenet. Jo højere frekvens jo lavere er chancen for sporadisk E, og forholdet er nærmest eksponentielt. Hvor sporadisk optræder hyppigt eller meget hyppigt på 10m og 6m er det en sjældenhed på 2m, med kun en håndfuld åbninger om året.

Lagene i ionosfæren

Sporadisk E er altovervejende et sommerfænomen. Det starter i maj og slutter typisk i august, med en kraftig top fra først i juni til først i juli. Det starter oftest om eftermiddagen, men kan også være tidligere. Om natten er der meget sjældent rapporteret om sporadisk E og det kun på de lavere frekvenser. Åbningerne kan være meget korte. Især på 144 MHz skal man være agtpågivende. Man kan følge hvordan frekvensen stiger ved at først åbner 10m og 6m, derefter kommer der liv på 4m og FM båndet, hvorefter det pludseligt kan åbne også på 144 MHz. Det kræver tålmodighed og en smule held at køre sporadisk E på 2m, mens det er ganske hyppigt på 6m. Skal man have det hele med er der godt 6 uger af året i juni-juli måned, hvor man ikke bør være mere end 1 meter fra radioen i alle døgnets lyse timer.
Også i januar er der mulighed for sporadisk E, men kun på 6m og en sjælden gang 4m, hyppigheden er meget lav sammenlignet med om sommeren.

Fordeling af sporadisk E på 144 MHz i forhold til tidspunkt på døgnet. Kilde MMMVHF

Fordeling af sporadisk E på 144 MHz i forhold til tidspunkt på året. Kilde MMMVHF

Årsagerne til at E-laget pludseligt ioniseres og kan reflektere VHF radiosignaler er endnu ikke kendt. Noget tyder på at jetstrømmen har betydning, men tordenvejr, metalioner, solaktivitet og franske vafler spiller også ind. Det er med stor sandsynlighed ikke kun 1 faktor men flere (mange) der har betydning. De faktorer som forårsager sporadisk E om sommeren kan f.eks være nogle andre end dem som udløser sporadisk E lige efter midvinter. Netop fordi det er så komplekst, er det også svært at finde ud af hvad der forårsage sporadisk E. Nogle af de første undersøgelser kom frem tilbage i 50erne, se f.eks artiklen fra Gerson nedenfor.
Noget som kan bringe os et skrid fremad til at forstå komplekse fænomener i atmosfæren er det som vi idag kalder Big Data. Det internationale universitetssamarbejde om atmosfære forskning UCAR har siden 2006 arbejdet med COSMIC satellitten som måler GPS signaler gennem ionosfæren.

COSMIC satellittens måling af GPS signaler

Selvom der er tale om signaler over 1 GHZ, så påvirkes de også af E-lagets ioniseringsgrad. Derved kan man få meget omfattende og nøjagtige målinger på E-laget. Artiklen af Yu m.fl nedenfor er et godt eksempel på de datamængder man begynder at få til rådighed. Interessant er det også, at det især er kinesiske forskningsgrupper der er aktive, i modsætning til vores del af verden satses der i Kina langt mere på den grundlæggende forskning.

Man behøver ikke læse sig igennem mange og lange videnskabelig artikler for at lære mere om E-laget og dets  egenskaber. På RSGBs årsmøde i 2017 holdt G4IFX og G3YLA to rigtigt gode foredrag på tilsammen 45 min. De kan ses i videoen nedenfor og kan varmt anbefales.

En anden rigtig god kilde til viden om sporadisk er Make More Miles VHF hjemmesiden som bringer rapporter og analyser over sporadisk E åbninger på 144 MHz.

Rigtig god fornøjelse med sporadisk E sæsonen 2019!

 

Es 1955
atm physics

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 442


Comments

Sporadisk E sæsonen er igang — 1 Comment

  1. Spændende læsning – tak for det!
    6M er åbnet for “fulde gardiner”. Igår hørte jeg Kuwait og Bahrain (bl.a. 9K2GS) på mit simple udstyr bestående af FT817 og 2 elem quad i 9 m højde. Det er typisk 4000 km. Er klar på 4M og 2M med et andet setup.
    73 OZ1OY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.