SK4MPI -den bedste aurorabeacon for OZ

SK4MPI antenner på oprindelig QTH JP70NJ

Max Planck Institut for Aerenomie i Lindau i Harzen oprettede i 1967 et 144 MHz Aurora-radiofyr SK4MPI i Borlänge – J070NJ. QTH var ca. 500 mtr ASL og med 100W tilført en gruppe yagiantenner blev det hurtigt klart, at det var en fremragende beacon til at spotte auroraåbninger. På grund af den gode QTH kunne den ofte også høres på tropo fra OZ. SK4MPI kører med 4 stakkede yagier i henholdsvis 50 og 310 grd. som tilføres 100 W på 144.412 MHz. Driften af fyret overgik efter en årrække fra Max Planck Instituttet til SSA det svenske radioamatørforbund, og den kørte helt frem til sommeren 2021 fra den samme QTH.

I juni måned 2021 blev SK4MPI nedtaget og der skulle findes en ny QTH.  Den nye QTH er også i nærheden af Borlänge JP70PI ca. 370 m ASL altså godt 130 m lavere. SK4MPI gik i luften igen i november 2022 med samme setup af antenner og effekt og kører med PI4 modulation på 144.412 MHz. De hidtidige rapporter tyder på, at det stadig er en fremragende beacon til at spotte auroraåbninber, men i forhold til tropoudbredelse er der noget mindre dækning.
Solcyklus 25 er meget mere aktiv end forventet, så der er gode auroraåbninger i venter. SK4MPI vil fortsat være til stor nytte.

Det er Jan SM4HFI som er fyrmester for SK4MPI.

SK4MPI antenner på ny QTH i JP70PI

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 274


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.