Nye regler for NAC testerne fra 1/1 2023

De nordiske aktivitetstester på VHF og opefter går mange år tilbage. De har igennem alle årene været en vigtig del af aktiviteten på de højere bånd og har drevet både aktivitet, udvikling af udstyr og fællesskab. Er man ny på de højere frekvenser, så er aktivitetstesterne en rigtig god mulighed til at komme i gang få prøvet udstyret og kørt en masse spændende QSOer.
Igennem årene er der med udvikling af teknologi, aktivitet og antallet af bånd sket en løbende justering af reglerne. De senere år har introduktionen af de digitale modulationsarter især FT8 givet nye muligheder, men også udfordringer. Analoge og digitale modes er ikke nemme at rumme i samme test, men forhåbentlig giver de nye regler den rigtige balance.

Fra den 1 januar 2023 er der indført en række mindre ændringer og præciseringer. For at kunne rumme både analoge og digitale modes i samme test er det vigtigt at der gælder samme grundlæggende regler. Det har givet nogle udfordringer i forhold til noget af den software som anvendes, men med de nye opdaterede regler håber vi at gøre det lettere og mere tydeligt. I det nye sæt regler er det præciseret, at der uanset den mode som anvendes skal udveksles fuld 6-tegns lokator, gives faktisk rapport og at det skal være operatøren som svarer på CQ opkald, bekræfter og logger QSOen. Der må ikke anvendes software funktioner til at igangsætte og afslutte en QSO. Det er derfor f.eks kun contest-mode som kan anvendes ved bl.a WSJT-X. Har man ikke modtaget fuld lokator fra modparten, er QSOen derfor ikke gyldig som contest QSO. Der skal også udveksles faktisk rapport for QSOen. Nogle logprogrammer giver som standard 59, men det er ikke i overnesstemmelse med reglerne. Logs skal som vanligt uploades på www.vushf.dk, hvor resultaterne også kan ses.

Ligesom i Region 1 testerne vil der nu ske et krydstjek af de indsendte logs. Det er altid den afsendte information som er den gældende og er den ikke korrekt noteret i loggen tæller QSOen ikke.

nac 2023 regler
Print Friendly, PDF & Email

Hits: 209


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.