FT8 og NAC testerne

Siden 2018 har alle MGM modes været tilladt i de nordiske aktivitetstester (NAC). Erfaringen viser at aktivitet og tempo er faldet. Det er især tydeligt i den store test på 144 MHz. FT8 og SSB/CW i samme test er ikke en god kombination. Tendensen er klar og tilbagemeldingerne fra de andre nordiske lande peger i samme retning. Samtidig kan man på europæisk plan se, at SSB testerne på VUSHF lever i bedste velgående. Det er derfor planen indenfor de nærmeste måneder at ændre på reglerne. Der er to muligheder:

1) generelt forbud mod alle MGM
2) FT8 og FT4 er ikke længere tilladt. Andre MGM er tilladt, men der må ikke anvendes automatisk svar på CQ eller QSO afvikling. Herved tilgodeses MS kontakter på især 50 og 70 MHz.

FT8 har sin egen plads. Der er allerede i hollandsk og engelsk regi en selvstændig FT8 test på onsdage. Koordinering og udvikling heraf er under overvejelse. https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Planen er at koordinere regelændringer med de øvrige nordiske lande. Kommentarer og forslag modtages gerne.

På vegne af VUSHF-udvalget
OZ5TG og OZ1FDH

—— 0——

FT8 and the Nordic Activity Contest
Since 2018 all MGM modes has been allowed in the NAC. Experience now shows that activity and rates have dropped. This is very clear in the largest of the NAC contests, the 144 MHz contest on the first Tuesday of the month. FT8 and SSB/CW in the same contest is not a good combination. The trend is clear and we hear the same messages from the other Nordic countries. At the same time SSB VUSHF contests are very much alive and kicking, as can be seen from the IARU contests. Within the next few months we plan to change the NAC rules and are looking at two options:

1) no use of any MGM mode.
2) only FT8 and FT4 are no longer allowed. Other MGM modes are allowed only if manually controlled. Thereby you can still work meteor scatter on 50 and 70 MHz.

FT8 should have its own place, e.g. the dutch and UK initiative with an FT8-only contest run on Wednesdays. https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Any changes in rules will be coordinated with the other Nordic countries.
Please send us your comments and suggestions to the ideas and proposals above.

On behalf of the Danish VUSHF committee
OZ5TG and OZ1FDH

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 594


Comments

FT8 og NAC testerne — 5 Comments

 1. Hej Verner og Claus.

  Tak fordi i tager debatten op. Spørgsmålet om FT8 har “ulmet” et stykke tid, som det også ses i diverse facebook gruppe indslag.

  Men er det rigtigt at “aktivitet og tempo falder” på grund af FT8? Jeg havde fået det indtryk, at der netop var dukket nye kaldesignaler op i NAC testerne, og at nogle nytilkomne har valgt at køre udelukkende/hovesageligt digimodes. Det må vel være en enkelt sag at undersøge, hvor mange unikke call der optræder i samtlige årets logs, både før og efter introduktionen af FT8 i NAC.

  Med hensyn til jeres to muligheder, så ser jeg en del flere – men kommer vel frem under debatten. Selv er jeg ikke aktiv i 144 MHz testen, så min interesse er klart hvilken effekt en ændring af reglerne vil have på de andre NAC bånd.

  1) Et generelt forbud af MGM er nemt at forholde sig til. Fokus bliver på at køre test som man gjorde engang – og så lade fremtiden være i fred. Ikke noget jeg vil stemme for.

  2) Forbyde FT8 og FT4 og lade andre modes være tilladt. En løsning ja, men Joe Taylor & Co kommer jo med noget nyt hvert år – så skal reglerne hele tiden justeres? Forbyde auto CQ og QSO afvikling – hvorfor? og hvad er forskellen imellem det og en overengageret deltager.

  Som jeg tidligere har talt for, så mener jeg at problemerne – der sikkert er reelle på 144 MHz – bør kunne løses på anden måde end ved at lave forbud.

  Og hvis der er flertal for at indføre nye regler på 144 MHz, så lad de øvrige NAC bånd være åbne for brug af MGM.

  73 Ole OZ2OE

 2. Der var engang man ville forbyde det nymodens SSB og kun tillade AM og CW…

  I aktivitetstesterne gælder det om at anspore til mest mulig aktivitet, så reglerne må ikke forbyde enkelte modulationsformer eller modes. Nye modes som Q65 sætter nye grænser for det muliges kunst og efter min opfattelse er en del af vores hobby at udnytte alle muligheder til at opnå DX-QSO’er på båndene.

  73, Palle, OZ1RH.

  • Er contest og DX helt det samme? I en contest det vigtigt at konkurrenceelementet er tydeligt og at operatøren spiller en rolle herfor. AM, SSB og CW har den samme “rytme”. Det her FT8 ikke, og det gør det svært at rumme dem i samme test. Bemærk forslaget om at tillade andre MGM, men med det forbehold at automatisk QSO afvikling ikke er tilladt.

 3. At “forbyde” FT8 og andre digitale moduleringer i NAC-testene, tror jeg ikke vil øge aktiviteten i NAC-testene. Hvis du tænker over det, er aktiviteten faldet siden SK7MW blev QRT. Hvis aktiviteten skal vende tilbage, er der behov for en station svarende til SK7MW, der kan trække aktiviteten op. Det er et stort job, så vi må desværre sandsynligvis se sandheden med det blotte øje og acceptere situationen, som den er. Vi kan ikke forhindre udvikling.
  SM7DTT / Sven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.