EDRs indspark om 144 MHz

På EDRs hjemmeside kan man nu læse foreningens henvendelse til Energistyrelsen vedrørende det franske forslag om at ophæve radioamatørenes eksklusive ret til 144-146 MHz. Man skriver bla:

“Det franske forslag giver ingen teknisk saglig begrundelse for at inddrage dette bånd, og EDR finder, at deling med luftbårne systemer vil være til gensidig gene og medføre signifikante og alvorlige begrænsninger i udviklingen af amatør- og amatørsatellittjenester i dette bånd.
EDR ser derfor med stor alvor på den foreslåede allokering. Den vil i høj grad reducere civilsamfundets åbne adgang til teknologi og kommunikation samt være i direkte konflikt med amatørsatellittjenester og amatørdrevne nødradiotjenester, hvor 144-146 MHz frekvensbåndet spiller en særlig vigtig rolle.
EDR skal med baggrund heri stærkt anbefale Energistyrelsen, at styrelsen på det sidste møde i CPG (26. – 30. august 2019) arbejder for at få frekvensbåndet fjernet fra ECP’en.”

Det er dejligt at se de slagkraftige argumenter fra EDR, og det er godt og vigtigt at man lægger dem frem. På den måde fungerer sammenhold og lobby-arbejde bedst. Radioamatørene har mere end nogensinde brug for at organisere sig, hver for sig er vi blot et lille pip i æteren, men sammen har vi en stor båndbredde.

“We are only as strong as we are united, as weak as we are divided” -J.K Rowling

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 440


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.