Afgørelse om 1296 MHz på WRC konferencen!

De fire års forarbejde fra IARUs side har på WRC konferencen d. 8/12-2023 resulteret i en fodnote til ITUs radioregulativ, som bekræfter radioamatørenes adgang til 1296 MHz og samtidig opfordrer radioamatører og telestyrelser til at være påpasselige med ikke at forstyrre RNSS (radionavigationssystemer), og giver anbefalinger til hvordan dette kan foregå.

Det vil sige at de forslag til restriktioner i frekvensbrug og effektgrænser som har verseret på det seneste (se andetsteds her på VUSHF.DK) vil blive retningsgivende når ITUs Radioregulativ bliver opdateret formodentlig i løbet af det næste halve år. Det bliver derefter radioamatørernes og de nationale telestyrelser opgave, herunder også i Danmark, at udmønte det i lokale bestemmelser. Det vil nok tage 1 til 1½ år.

I forhold til de oprindelige forslag om at lukke 23cm helt for os, er det et meget fint resultat af IARUs forhandlingsteam med Barry Lewis, G4SJH i spidsen. Læs mere her.

Verner/OZ5TG

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 227


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.