VUSHF-udvalget og EDR

Der har de senere par år været usikkerhed omkring rollefordelingen mellem VUSHF-udvalget og EDR. Formelt nedlagde EDR sine udvalg i efteråret 2018 som en del af en større reorganisering. VUSHF-udvalget har igennem de sidste årtier været et selvstændigt udvalg men med en formel tilknytning til EDR og repræsentation fra EDRs hovedbestyrelse. På februar hovedbestyrelsesmødet i EDR havde man samarbejde og koordinering med VUSHF-udvalget på dagsordenen. Man blev efter oplæg fra VUSHF-udvalget enig om at bibeholde den tidligere ansvarsfordeling og samarbejdsmodel, med enkelte præciseringer, bl.a skal medlemmer fra udvalget som repræsenterer Danmark og EDR ved IARU-møder være medlemmer af EDR. Man blev også enig om at styrke dialog og koordinering mellem Teleudvalget og VUSHF-udvalget. Et tiltag som i disse tider med øget fokus på VUSHF båndene er et udtryk for rettidig omhu. OZ1RH Palle afløser OZ4VW Arne som HBs repræsentant i udvalget. Arne har gjort et stort arbejde for få detaljerne mellem EDR og VUSHF-udvalget til at falde på plads.

Det er altsammen godt nyt for danske VUSHF-amatører, vi har brug for hinanden og er stærkest i fællesskab.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 277


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.