VO1FN -Transatlantisk SDR monitor

I 2016 blev den transatantiske 144 MHz monitor modtager på New Foundland sat i drift under kaldesignalet VO1FN for første gang. Med “kun” godt 3500 km til det europæiske fastland er det den korteste afstand over dammen fra Europa. Bag projektet står New Foundland Radio Amateurs, Baccalieu Amateur Radio Club og the Upper Trinity Amateur Radio Club. Modtageren er placeret på VO1HPs QTH og der er direkte skud over Atlanten.

Der er kommet 144 MHz signaler over Atlanten som er modtaget ved VO1FN, men de er alle sket via reflektion på ISS. I slutningen af maj 2021 sættes modtageren i drift igen denne gang på 144.174 MHz med det formål at lytte efter FT8 signaler. Antennen er 2×5 el quad som fra den afstand dækker hele Europa fra nord til syd.

VO1HP, VO1EGH og VO1DI ved VO1FN antennen. 

Nyheder rapporteres via VO1FNs side på QRZ og på EI7GLs bloc.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 261


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.