Vinter VHF dag vel overstået

Vinter VHF dagen 2019 er nu vel verstået. Der var godt 160 besøgende og masser af god stemning. Foredrag og diskussion med VUSHF udvalget var velbesøgte. Der blev samtidig afholdt licensprøve og alle 9 deltagere bestod, tillykke!

Nogle af diskussionspunkterne på mødet med VUSHF udvalget var anvendelsen af FT8 i NAC, fremtiden for mikrobølgebåndene og ideer til nye tiltag for at øge aktiviteten.
Idag anvendes FT8 næsten udelukkende på 50 og 70 MHz testerne, mens der var meget langt imellem at der blev logget FT8 QSOer på de højere bånd. Det blev besluttet at holde fast ved muligheden for at anvende FT8 i NAC ligesom der også forsøgsvis skulle åbnes op for FT8 i Julitesten. Men samtidig var der bred tilslutning til at vi løbende evaluerer hvordan FT8 bruges i testerne og om der er behov for ændringer i reglerne.

For mikrobølgebåndene holder vi løbende øje med udviklingen. Vi er i dialog med Energistyrelsen og har indsendt høringssvar når der var mulighed herfor. En umiddelbar vurdering er at vi ikke mister nogle mikrobølgebånd, men vi formentlig kommer til at nøjes med smallere bånd fremover.

Overskuddet fra dagen var på ca. 6000 kr. som ubeskåret går til driften af OZ7IGY. Tak til alle som deltog og støttede op om arrangementet. Vi ses i 2020.

Tårnby Radioklub, EDR Roskilde og Ringsted, DAVUS, Amsat-OZ og VUSHF-udvalget.

Opstilling til loppemarked

OZ5TG fortæller om resultaterne fra NAC 2018

VHF Hamming

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 659


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.