Uro om VUSHF båndenes fremtid

Det er urolige tider for radioamatørene. Udviklingen af mobiltelefoni, droner, diverse trådløse tjenester m.m. har øget efterspørgslen efter frekvenser på VUSHF. Længe har der været fred og ro til trods for at vi for mikrobølgebåndenes vedkommende kun har adgang på sekundær basis, men det er slut nu. Det er faktisk kun 144 MHz som har en primær allokering til radioamatører, og nu er også det bånd kommet i søgelyset. Især IARU, RSGB og DARC er aktive i forhold til at forsvare vores adgang til båndene. IARU står for den internationale repræsentation til ITU møderne f.eks WRC-19 som sorterer under FN. Derudover foregår en stor del af det forberedende internationale arbejde også i den fælleseuropæiske teleorganisation CEPT, hvor IARU også er aktivt repræsenteret. Men det er de nationale telemyndigheder som stemmer på deres lands vegne ved de internationale møder, så derfor er en direkte dialog og påvirkning overfor de enkelte landes telemyndigheder en vigtig forudsætning. RSGB gør en stor indsats og de har en sektion på deres hjemmeside dedikeret til WRC-19, læs mere her. EDR er også aktive i forhold til de danske telemyndighder (Energistyrelsen) og har for nylig bl.a opnået, at vi fortsat har adgang til 3,4 GHz.

En umiddelbar liste over de mest presserende trusler mod VUSHF båndene er:

  • 144 MHz: Det franske forslag om at inddrage 138-174 MHz til bl.a droner
  • 1296 MHz: Gallileo GPS sateliterne
  • 2400 og 5600 MHz: Wifi, 5G mobil
  • 3400 MHz: 5G mobil telefoni

144 MHz
Det franske forslag som i værste fald kan medføre at vi mister den primære allokering til 144-146 MHz, skal igennem flere trin inden det kan blive til virkelighed. Først skal det godkendes på CEPT arbejdsmødet der begynder d. 26 august. Her skal der mindst være 10 stemmer for og ikke flere end 6 stemmer imod ud af de 48 medlemslande i CEPT. Derefter skal det godkendes på WRC-19 til oktober for så endelig at blive vedtaget på WRC-23. Først derefter kan det træde i kraft. Som en sidebemærkning ligger CEPTs hovedkvarter i Nyropsgade i København, så vi er tæt på der hvor beslutningerne forberedes.
IARU arbejder selvfølgelig på højtryk for at bremse forslaget allerede på det forberedende CEPT møde i august. Alle amatørforeningerne i CEPT landene er blevet bedt om at tage kontakt til deres nationale myndigheder. Vi skal have 7 stemmer imod, så er forslaget dødt. EDRs teleudvalg er igang med en dialog med Energistyrelsen. Detaljerne kendes endnu ikke, men der skulle komme mere information. Den næste måned bliver selvsagt meget vigtig.

1296 MHz
Her er situationen mere speget. Amatørerne har båndet på sekundær basis  De nye Gallileo satelitter bruger en kanal på 1278,75 MHz, og der er efter sigende rapporteret om interferens fra amatørsignaler. Der kan være risiko for at vi mister båndet helt afhængig af hvor reelle forstyrrelserne er. Men der er vi ikke endnu og det kan ende med blot en indskrænkning til den øverste del af den nuværende allokering fra 1240-1300 MHz. G3LTF har skrevet en rigtig god baggrundsartikel om Gallileo systemet, læs mere her.

2400 MHz
Vi har allerede mistet 2320 MHz til 5G mobil anvendelser, og er forvist op på 2400 MHz. Resten af Europa kan forventes at følge med op på 2400 MHz i løbet af de næste 4-5 år. Det som formentlig sikrer os, at vi ikke mister båndet helt er Oscar-100 som har uplink lige over 2400 MHz.

3400 MHz
Her er der også bud efter båndet til 5G mobil. Der er et aber dabei og det er at NATO har nogle af sine AWACS radar systemer liggende i samme frekvensbånd. Det gør måske at man ser gennem fingre med en sekundær allokering til amatørerne i guard-båndet. Et AWACS fly lægger efter sigende alt radiotrafik død i en radius af 250 km. EU har bestemt at medlemslandene skal implementere de nye 5G mobil frekvenser. I G og DL er dette sket uden at man har fjernet amatørernes adgang til båndet. EDR har advokeret for at amatører i OZ fortsat skal have adgang, indtil videre med succes. Forhåbentlig bliver det også den endelige udgang.

CEPT oversigt over europæiske frekvensallokeringer

ERCREP025

 

Her er så den store skurk bag de franske forslag om 144-146 MHz, det multinationale franske Thales -evt. associationer til The Matrix ligger ikke langt væk 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 1137


Comments

Uro om VUSHF båndenes fremtid — 1 Comment

  1. Pingback: Vores frekvenser | OZ1LOL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.