Sverige mister 13 og 9 cm båndene

Fra den 26/2 2020 kan svenske amatører ikke længere anvende 13 og 9 cm båndene. De bevarer dog deres allokering fra 2,4 GHz. SM6EAN skriver følgende på SSAs hjemmeside:

Det var länge sedan PTS aviserade att man kommer tilldela 2,3 & 3,4 GHz-banden till mobilradio/mobildata. Vi har dock under längre tid fått tillfälliga högeffektstillstånd i de båda banden, vilket varit mycket positivt.  Jag har tidigare skrivit om att även EU tryckt på för att Europa skall rulla ut 5G, vilket inkluderar bl.a. 3,4 GHz-bandet.

Nu informerar PTS att efter en viss försening kommer tilldelning i 2,3 & 3,4 GHz-banden ske för mobilsystem. Se bifogad  LÄNK för PTS nyhets-flash.

För oss amatörer verkar det innebära att det inte blir några tillstånd efter 29/2 2020. Det är nu en epok som går i graven och det är föga tröst att samma sak sker i de flesta länder runt om oss.

73′
Mats, SM6EAN

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 194


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.