Slaget om 122 GHz rekorden fortsætter

Det jysk-fynske opgør på 122 GHz fortsætter. Dårligt havde OZ2OE og OZ5TG annonceret deres rekordforbindelse på 5,3 km d. 9/8 førend OZ1OY og OZ5NM d. 11/8 kørte en forbindelse på 5,57 km. OZ1OY Jan skriver i sit opslag på Facebook:

Tirsdag den 11. august 2020 kl 13 havde Niels, OZ5NM og jeg (OZ1OY) mulighed for at komme i felten med 2 stk transceivere – begge med de australske horn. Da jeg var i sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, blev det Niels’s opgave at prøve forskellige punkter på Hindsholm. Alle forsøg blev derfor over åbent vand:
  • Midskov, 5,57 km
  • Langø, ca. 7,3 km
  • Fyns Hoved, godt 9 km
Niels medbragte en SSB-modtager på IF=144,4 MHz og jeg sendte i CW-beacon mode
Resultatet blev en ny 122 GHz ODX på 5,57 km med RST=528, idet tonen springer knap 1 kHz på tranceiveren for hvert 1 sek. GPS-puls.
Signalet på Langø var hørbart, og vi er overbevist om, at vi med “pudsede spejle” og optimal udstyr, kan gennemføre denne distance. Men vi gemmer distancen til senere brug. På Fyns Hoved havde vi intet signal.
Vejret var varmt (28 grader) og luftfugtigheden har sikkert været høj, selvom jeg kunne se både Samsø og Endelave unden brug af kikkert. Ved dieset vejr og høj luftfugtighed kan Endelave normalt ikke ses fra mit punkt på Nordfyn.
Vi fornemmer, at vi er ved at nå en grænse med transceiverne med hornantenner (ca. 20 db), og vi arbejder videre med parabol-antenner med større gain.

OZ5NM portabel på 122 GHz

Vi venter spændt på fortsættelsen, hvor længe mon det varer førend OZ5TG og OZ2OE gør endnu et rekordforsøg?

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 146


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.