OZ7IGY eftersyn part 2

OZ7IGY eftersyn
Kort beretning fra “Topmødet” i Jystrup/100.000 timers eftersynet:
På trods om DMIs forsikring om at regnen “eksporteret” til Sverige, startede jeg hjemmefra Vridsløsemagle med så lavthængende skyer, at man blev våd af færdes ude! Da jeg passerede Borup blev det tørvejr og i Jystrup blæste der kun en let vind. Rimeligt godt, omend lidt køligt, antennevejr.
Efter en hurtig kop kaffe, en basse og en morgenbitter gik vi så i gang:
– Vi fik opsat og sikret den 9 m lange stige så vi kunne nå alle antennerne i toppen af gittermasten.
– Vi Nedtog den defekte 432 MHz antenne, hvor coax connectoren var knækket i “foden” og havde mistet jordforbindelsen. Kablet var OK!
– Det nye array med 3 stackede Big Wheels blev sat op ovenpå det eksisterende toprør. Og selvom SWR ikke var perfekt gav det ikke anledning til bekymring. Det må betyde en markant forbedring i signalstyrken rundt omkring?
– Vi kontrollerede den gamle 144 MHz BW. Den var OK, og blev stacked sammen med endnu en BW. Kablet og det endelige SWR var OK.
– Vi kontrollerede og drejede 70 MHz BW’en 60* for nemmere adgang videre op i masten. Antennen fungerer OK.
– 50 MHz BW antennen, der blev repareret for nogle år siden, fungerede også OK. (Vi har en reserve på lager.)
– Da udendørsholdet var færdige med ovenstående, var vi egentlig “færdige” og klar til at tage hjem, meeeen så tog vi os sammen og monterede  alligevel, på trods af træthed og kulde, den nye 1296 WG antenne på rørmasten. Toprøret blev hævet en meter, så 2,3 GHz og 40 MHz antennerne kom højere op og gav plads til den nye 1296 antenne, der gerne skulle give et signalløft på mellem 6 og 10 dB?  – i forhold til den midlertidige “Small Wheel” den har kørt på det sidste årstid! SWR var OK.
– Vi fik opsat en ny GPS ODU, med dobbelt filtrering, hvad der lader til at have løst vores “inteferens-problemer”?
– Opsætningen af ny 10 GHz IDU blev forsøgt, men stillet i bero, på grund af opståede tekniske problemer, der vil blive løst indenfor de næste par uger.
– Til gengæld kom de nye IDU og ODU enheder til 24 GHz på plads. Vi afventer rapporter, men det skulle gerne give et løft i signalstyrken.
– Og der dukker uventede ting op undervejs! Mellemkabler, O-ringe og omsættere, der ikke var forudset i planen, fik vi alligevel tryllet frem af krogene. Og opdateringen af den centrale styring gav også anledning til noget hovedbrud.
Men alt i alt fik vi klaret det vi kom efter. Mere – eller mindre!
Det store afsluttende “eftersyn”, efter 11 år i Jystrup blev gennemført, lige inden mørkefald.
Tilbage står nogle mindre seancer med opretning af kabelføringen på taget, montering af 10 GHz IDU’en, mindre modifikationer på de øvrige IDU’er og lapning/maling af murværket.
Det burde vi kunne klare i løbet af efteråret/vinteren, så vi er “præsentable” til 60-års jubilæet i marts 2017.
I søndagens anstrengelser deltog: OZ1AHV, OZ1BNN, OZ1FTU, OZ1LEX, OZ2M, OZ5GQ, OZ5N, OZ7IS, OZ9GE og OZ9ZZ.
Tusind tak for hjælpen til alle der har deltaget i de to renoverings-seancer i september/oktober. Foruden ovenstående også OZ1QX og OZ5XN.
(Og har jeg glemt nogen eller noget må det tilskrives det sene tidspunkt: 04:10 ! Krampe i benene gør en lysvågen, men virker ikke nødvendigvis befordrene på hukommelsen!)
Vy 73 de OZ7IS, Ivan.
Glad gammel fyrpasser.
Print Friendly, PDF & Email

Hits: 852


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.