Nytårshilsen fra OZ7IGY

OZ7IS Ivan har skrevet en beretning og nytårshilsen fra OZ7IGY. Den stolte beacon er still going strong og sætter også nye standarder for amatørbeacons med bl.a PI4. Men der er også udfordringer, i lyset af corona pandemien har det meget naturligt været svært at skaffe hænder, men det letter forhåbentlig om ikke alt for længe. Den største umiddelbare udfordring er de kraftigt stigende energipriser, en stigning på 50% eller mere i elregning er ikke usandsynligt. Derfor er alle bidrag til den fortsatte drift særdeles velkomne, læs mere her om bidrag til OZ7IGY i form af DAVUS medlemsskab, sponsering eller blot almindelige donationer. Man kan f.eks vælge at sende 25 kr. hver måned via paypal eller donere et enkelt beløb.
Læs beretningen fra OZ7IS nedenfor.

Kære venner af OZ7IGY, kære medlemmer af DAVUS, støtteforening for verdens ældste og mest avancerede amatørradiofyr.

Hermed en varm og hjertelig velkomst til 2022, hvor jeg allerførst skal beklage det lave informationsniveau herfra i det forgangne år. Det har haft baggrund i både travlhed og sygdom.

Men de 12 aktive fyr fra Slettebjerg fortæller vel at der stadig er liv bag kulisserne! Dette kunne jo have have været en jule- og nytårshilsen i slutningen af 2021? Men ærlig talt, så var der ikke så meget opløftende i 2021, så i stedet er der mere optimisme i at se frem til et 2022, hvor OZ7IGY fylder 65 år, og ”tågerne” forhåbentlig letter?!
Også selv om 2022 begynder som 2021 sluttede, nemlig med aflysninger, blandt andet af Dansk Vinter VHF Dag, hvad der så igenbetyder at den fra 2021 udsatte generalforsamling i DAVUS må udsættes endnu en gang til…..???

Dansk Vinter VHF Dag har jo i mange år bidraget væsentlig til driften (strømforbruget) af OZ7IGY, ved at donere hovedparten af overskuddet fra arrangementet til dette formål.Med de sidste to års ”udfald” betyder det også at der i dette tidsrum er kommet et sted mellem 9 og 15 tusind mindre ind til driften af OZ7IGY!
Heldigvis er der lige nu penge nok på kontoen til at køre videre. Men hvis også DVVD 2023 skulle blive aflyst vil det nok give nogle økonomiske udfordringer! Men vi er optimister.
 

Selvom alle fyrene kører og driften indtil videre er sikret , har der været andre problemer af mere intern, organisatorisk art.
Flertallet af bestyrelsen i DAVUS har aldrig gjort nogen hemmelighed ud af at det er teknik, fremfor formalia, der driver os.
Det har givet anledning til en intern debat i bestyrelsen om hvorledes DAVUS skal være ”skruet sammen” fremover.

De hidtidige vedtægter er simple – men mangelfulde – og bør opdateres.
Spørgsmålet er nok hvor komplekse de behøver at være? Der foreligger to forskellige udkast til den næste generalforsamling. Men der er enighed om at regnskabsåret fremover bør følge kalenderåret. Vi påtænker at udsende et regnskab snarest, – inden GF, sammen med vedtægtsforslagene.
Da Spar Lolland blev overtaget af Jyske Bank glemte de at overeføre den foreningskonto vi havde men konverterede den, uden at informere os, til en standard (personlig) konto! En ny foreningskonto koster i både oprettelse og gebyr.Alternativet kunne være en almindelig bankkonto med Mobilepay Box eller PayPal? Skal vi beholde CVR registreringen? Hvis ja, er der brug for en ny ansvarlig. (Rettidig omhu!)

Et andet væsentligt emne har været, om ikke det ville være praktisk at splitte DAVUS/OZ7IGY op i to enheder:

 1. DAVUS som en ren støtteforening med en demokratisk valgt bestyrelse der, som hidtil, kun varetager at skaffe og forvalte midler til den fortsatte drift. Her har budgettet balanceret omkring 18.000 kroner om året og selvom vi får hjælp fra vores solpaneler må vi nok imødese en stigning på grund af de stigende energipriser? (Med mindre nogen kan forhandle en bedre aftale med et el-selskab på plads?)
 2. OZ7IGYs teknikgruppe der varetager den tekniske vedligeholdelse og udvikling af radiofyrene og matriklen på Slettebjerg. Teknikgruppen bør være selvsupplerende med repræsentation fra DAVUS bestyrelsen.´

Det skal her understreges at al udvikling og etablering af Next Generation fyrene er sket udelukkende for private midler tilvejebragt og administreret af OZ2M og OZ7IS.
Next generation projektet er nu afsluttet og al den udviklede hardware  er overdraget til OZ7IGY på Slettebjerg. Fra det resterende overskud er der af OZ2M og OZ7IS, afsat et beløb til nødvendige ombygninger af hardware og vedligehold af bygningen.
 

Vi vil fra den gamle (udløbne!) bestyrelse forsøge at finde et passende sted og tidspunkt for en generalforsamling. På denne generalforsamling er det flertallet i bestyrelsens håb at ovenstående skitserede fremtidsvisioner  diskuteres og at der melder sig frivillige til såvel den administrative del i DAVUS bestyrelsen og at teknikgruppen med OZ1FTU, OZ2M og OZ7IS kan suppleres med yderligere manpower.

Teknisk/praktiske hængepartier som vi mangler tid/manpower til

 1. Opsætning af den mindre vindgenerator vi har fået doneret.
 2. Udskiftning af afbrydere på alle fyrene til en lavspændingstype.
  Opbygning af /moniterings-/test-udstyr på lokationen (med internetforbindelse?)
 3. Reparation og tjæring/maling af tag – og østmuren på huset.
 4. Bygge en 28 MHz magnetic loop som alternerende alternativ til Turn-stile antennen.
 5. Bygge et 25 W/12 V transistor-PA til 1296 MHz fyret
 6. Skaffe en cirkulator til 40 MHz fyret.
 7. Vedligeholdelse af hjemmesiden.
 8. M.M.M.

Løst og Fast:

 • I løbet af sommeren var der i alt 3 græsklipper aktioner til Slettebjerg. Langt fra nok til at holde græs og ukrudt nede! Men ukrudsmiddel o.l. skal man nok ikke bruge på vandværkets grund!
 • 40 MHz fyret var ude af drift august-oktober grundet defekt i PA.
 • OZ artikler bliver nu igen honorerede og beløbet kan igen doneres skattefrit til DAVUS. Flere har allerede overført deres honorarer  til OZ7IGYs driftskonto! TAK!
 • Ultimo marts fylder OZ7IGY 65 år! Det er næppe i år vi skal planlægge at samles i den anledning, men der pusles med tanken om at lade OZ7IGY blive QRV med FT8 på 144, 432 og 1296 MHz, – i uge 12.  En håndfuld operatører og 3 stk. IC 9700 bør kunne klare jobbet? Lyder det som en ide?
 • Når der indkaldes til generalforsamling vil der også blive opfordret til indbetaling af ”kontingent” til DAVUS. Men indtil videre: Pas på jer selv – så skal vi nok passe på fyrene. Hele dusinet!

 

Vy 73 de OZ7IS, Ivan.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 169


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.