NAC contest logs must now be uploaded(updated)

ENGLISH VERSION at the end of the message
——————————————

DANSK VERSION

Fra 1. januar 2016 har VHFudvalgets contestrobot til modtagelse og registrering af NAC-logs været i drift på http://vushf.dk/contest.
Det er derfor IKKE længere muligt at få NAC-logs registreret ved at sende dem til contestmanageren, men deltagere skal gå ind på VHFudvalgets hjemmeside http://vushf.dk og vælge “Upload your NAC log” i den højre spalte, eller gå direkte ind på http://vushf.dk/contest/

Her kan man så vælge “UPLOAD Log”. Bemærk at der er en frist på 8 dage til at sende loggen. Hvis den samme log sendes flere gange vil det være den sidst sendte log der er gældende.

Robotten vil straks meddele hvis der er problemer med loggen, og man kan da rette problemet og prøve igen.

Systemet kræver at loggen er i REG1TEST formatet dvs det samme format som hidtil er blevet brugt til elektroniske logs.

Som noget nyt vil kommentarer som er skrevet ind i loggen, kunne ses i resultattabellerne. Så husk at skrive din kommentar ind i loggen.

Når systemet efter 8. dagen har revideret loggene, vil du kunne se resultatet af de eventuelle korrektioner systemet har foretaget på din log som følge af fejl i loggen.

Vi vil efterhånden forsøge at opbygge en brugerhåndbog på basis af de erfarringer og kommentarer vi modtager. Det er nu ikke så svært. Bare man læser hvad de forskellige menupunkter byder på.

Vi glæder os til at se jeres logs i systemet.

Skulle du have problemer med at registre din log kontakt da   eller  

>>>> MEN HUSK: Loggen skal IKKE sendes til Contestmanageren – KUN til Contest Robotten <<<
———————————————————————————————————————————————————
ENGLISH VERSION
From 1 January 2016 NAC Contest logs must be registred / Uploaded to the NAC Contest Robot for registration and calculation of the NAC result,

It is therefore NO LONGER possible to get logs registred by sending them to the contest manager, but participants must go to the website http://vushf.dk and select “Upload your NAC log” in the right column, or go directly to http://vushf.dk/contest/

You can then select the “UPLOAD Log”. Note that there is a time limit of 8 days to send the log. If the same log is uploaded several times it is the last uploaded log that will be in effect.

The robot will immediately notify You if there are problems with the log, and you can then correct the problem and try again.

The system requires that your log is in the REG1TEST format that is the same format used so far for electronic logs.

As a new feature Your comments written in the log wil be available for review when the log has been uploaded. Just hold the Cursor over the log entry.

When the system after 8 days have audited the logs, you can see if the error correction system have made any changes to your log .

We will gradually try to build a user’s manual from the experience gained and from comments we receive. Well – it is not that difficult. Just read the different menu items and try.

We are looking forward to receive your logs in the robot.

Should You have any questions or have problems with upload please contact or  

>>> BUT REMEMBER: The log should NOT be sent to the Contest manager – ONLY to the Contest Robot <<<

Best 73 de OZ5TG/Verner
NAC Contest Manager

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 32509


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.