En skæbneuge for radioamatørene?

Den kommende uge finder et meget vigtigt møde sted. CEPT landene mødes den 26-30 august i Ankara, Tyrkiet for at forberede deres endelige oplæg til ITU WRC konferencen senere på året. På dagsordenen i Ankara er det meget diskuterede EUR-B10-02 forslag fra Frankring som vil fratage amatørerne deres primære status til 144-146 MHz og introducere radiotrafik fra droner og andre ubemandede flyvende fartøjer i samme bånd. Det vil have store negative konsekvenser ikke bare for 144-146 MHz men også i forhold til radioamatørenes politiske position som vil være stærkt svækket hvis forslaget vedtages.

Vedtages EUR-B10-02 på CEPT mødet og efterfølgende på ITU WRC i efteråret skal det igennem en længere udredning og undersøgelse af konsekvenser inden det kan vedtages endeligt på WRC konferencen i 2023. Der vil selvsagt være stor modstand fra radioamatørene i hele processen, og endnu er intet afgjort. Men det kan også stoppes allerede i Ankara. CEPTs beslutninger skal træffes i noget nær enstemmighed. Af de 48 CEPT medlemsstater skal blot 7 være imod et givent forslag for at det ikke kan gå videre. IARU har været meget aktiv i denne sag ligesom rigtig mange af radioamatørenes medlemsorganisationer heriblandt EDR har været i dialog med deres respektive telemyndigheder for at tale vores sag.

VUSHF.DK følger CEPT mødet løbende og opdaterer så snart der kommer nyt fra Ankara. Flere oplysningerr om CEPT mødet og mødedokumenter kan findes her og her.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 199


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.