EDR indbyder til NAC MGM contest på 144 og 432 MHz.

I regi af den Nordisk Aktvitiets Contest indbydes alle danske amatører til MGM contest på 144 og 432 MHz, henholdsvis den 1 og 2 onsdag i hver måned. Testen kører helt parallelt med den europæiske test på samme tidspunkt. Bemærk, at pointsystemet følger den europæiske test og er baseret på multiplikatorer og ikke points/km.

Indbydelse:
EDR indbyder hermed til NAC–MGM/Digital contest på 144 og 432 MHz. Testen løber på 144 MHz 1.onsdag i måneden kl 19-23 DNT/DST, og på 432 MHz 2.onsdag i måneden kl 19-23 DNT/DST. I samme tidsrum begge dage løber en europæisk MGM-contest, således at antallet af mulige deltagere er stort. Interesserede kan også sende log til denne test (https://www.ft8activity.eu/index.php/en/). NAC-MGM løber for 2021 i 6 måneder juli til december. De 5 bedste tests tæller. Følgende år vil de 9 bedste tests tælle med.

Modulation:
Alle MGM(Maskin Genererede Modulationsarter) er tilladt. Der anvendes ikke contest mode ved FT8. Det er ikke tilladt at bruge aktive repeatere eller satellitter, ligesom EME-QSOer ikke tæller med. Skeds, selvspotting osv. er tilladt under anvendelse at de sædvanlige regler for disse. Brug af software funktioner til automatisk QSO afvikling er ikke tilladt.

Klasser:
MGML         Low Power class: Alle stationer med et output op til 100W
MGMH         High Power class: Alle stationer med et output større end 100W

Log:
Loggen SKAL være i EDI- eller ADIF-format gældende for det tidsrum testen løber. Loggen uploades inden 48 timer efter testens afslutning til logrobotten på VUSHF.DK. Loggen bliver behandlet og resultatet vises på robotten.

Point:
Der gives et (1) point pr. QSO, og hver unik lokator med formatet AANN feks JO45, KP20, IO23 osv tæller som multiplikator således at f. eks 10 QSOer i 5 forskellige lokatorer giver 10 x 5 = 50 point. Vinder er den der har opnået flest point.

Bedømmelse og præmier:
Logs evalueres af contestrobotten og kontrolleres af contestmanager. Henvendelse vedrørende bedømmelse af logs, og resultatet af contestrobottens beregninger stiles til contestmanager . Beslutninger er endelige og kan ikke ankes. Ved årets afslutning udstedes der diplomer for 1., 2. og 3. pladserne.

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 901


Comments

EDR indbyder til NAC MGM contest på 144 og 432 MHz. — 11 Comments

  • I det her tilfælde er det en helt separat test som også kører i europæisk regi. Alle kan deltage i denne også SM, OH og LA. Jeg forstår derfor ikke dit argument om den nordiske koordinering for MGM testen.

 1. Det er efter min mening en dårlig løsning. Jeg har ikke deltaget i NAC før i år hvor jeg til gengæld har været med i alle månederne med FT8. Jeg kommer ikke til at deltage på CW eller SSB, så for min part må det være slut. I mit tilfælde betyder det at min aktivitet forsvinder. Det nye forslag virker som en løsning hvor man bare vil jage nye folk væk og så forvente at alt vil blive som i de gode gamle dage. Jeg kan dog forstå, at svenskerne kører fortsat, så man kunne da fortsætte som om intet er ændret og så køre svenskere og muligvis nordmænd og hvem ved nogle OZ-er der som mig gerne havde undgået disse efter min mening forkerte ændringer. Derudover kan man jo også kører PA- og DLstationer som vel også fortsætter. Selvfølgelig kan man så ikke indsende log, men det er jo også aktiviteten der er det vigtigste. Jeg håber virkelig, at man når man ser at aktiviteten vil falde drastisk, ombestemmer sig så vi igen får fri modulationsart i NAC. OZ9GA.

 2. Et er at man fravælger FT8 i de gamle NAC tester med begrundelse at det nedsætter aktiviteten, men at man så bliver lovet en test der kun skal tilgodese dem der kører FT8 . Det lyder jo da som en løsning når det nu skal være, men så kigger man lige på point systemet og så må jeg nok sige at det falder til jorden. Alle qsoer tæller et point alle felter tæller 1 point. Så en QSO med din nabo tæller lige så meget som en QSO for eksempel til Englang eller Frankrig. Er det kun mig der syntes det er ulogisk? Man kunne jo bare sige at de manglende 2 sidste bogstaver i locatoren skulle være ens for alle, for eksempel MM så var alle lige stillede. Jeg må nok sige at hvis det er betingelserne er det slut med NAC herfra. Vil i stedet deltage om tirsdagen og hygge mig med at køre SM og LA.
  Vy 73 Benny/OZ5AGJ

  • Benny, -pointsystemet er det samme som i den europæiske test, og vi har valgt at bruge det samme for at gøre det nemmere at deltage. Vil give dig ret i at det kan gøres bedre. Problemet er den manglede fulde lokator. Men det er noget som vi bør udvikle sammen med resten af Europa. Forslag og ideer modtages meget gerne.

   • Hej. Det point system syntes for mig at være udviklet af hf folk og passer efter min mening slet ikke til vhf uhf contest hvor det jo netop drejer dig om hvor langt man kan nå ud. Der må kunne findes en løsning så vi kan få vores point pr kilometer igen ellers giver det for mig ingen mening at køre de test vy 73 Benny oz5agj

    • Jeg har altid haft det princip at jeg deltager i tester eller ser fodboldkampe uanset de p.t. gældende regler. At jeg så nogle gange kan ønske regelændringer er noget der arbejdes på sideløbende.

     • Nu ser jeg heldigvis ikke fodbold men, vi må da håbe at de ikke pludselig giver dem en bold hver for så forsvinder det konkurrencen da vist 🙂

 3. Jeg skal da love for det vrimler med positive kommentarer. Som sædvanlig kan de få aktive danske amatører ikke bliver enige om en skid udover at forholde sig negativt fordi det ikke lige tilgodeser den enkelte. Nu har vi fået en test, så lad os da bruge den fremfor at sidde fornærmede med armene over kors ! Vil give Benny ret i at det ikke giver meget mening uden locator bonus fordi vi er vant til et andet point system. Kan godt ske det har koster nogle få ft8 brugere men tænk på de flere hundrede stationer der ikke længere er altive på ssb på grund ft8 har overtaget. Enten må vi acceptere definitiv død over ssb/cw pga. udviklingen dikterer det sådan, eller også må vi adskille tingene og prøve at leve med dem og forholde os til de nye regler positivt. Det skal siges jeg er fortaler for begge testerne.

 4. Pingback: Udvikling af NAC testerne, nye regler og nye ideer. | Radioamatoer paa VHF, UHF og SHF. VUSHF-udvalget

 5. Så fik jeg kørt den første NAC 432 MHz MGM test – og sendt log ind. Må jeg i den forbindelse komme med et par observationer og forslag.

  Den europæiske “FT8 Activity” test – der løber samtidig – klare sig med at få indsendt log i .adi format (som WSJT program mm. automatisk genererer). Man skal blot udfylde nogle få informationer ved selve uploadningen.

  NAC derimod skal have log i .edi format. Jeg bruger OK2PIN’s webprogram, så her er nogen af de ting jeg må gøre:
  – alle! data fra WSJT’s automatlog skal indtastes.
  – fordi lokatorer fra FT8 er 4-karakter, tilføjes NN for at skabe den 6-karakter lokator OK2PIN kræver.
  – i stedet for RST indtastes S/N rapporter. Heldigvis accepterer programmet det.
  Efter .edi filen er genereret, skal den tilrettes manuelt:
  – deltagerklasse skal manuelt rettes fra 7H til MGMH.
  – den pointudregning der er foretaget efter km-afstand og bonus felter er forkert. Så jeg retter manuelt CQSOP og CWWLB felterne samt det endelig pointantal.

  Må jeg foreslå muligheden for blot at uploade en .edi fil?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.