Contest manager søges

VUSHF-udvalget søger en ny contest manager

OZ5TG Verner vores mangeårige contestmanager har efter at have overvåget mere end 1,2 millioner contest QSOer nedlagt sit hverv efter lang og god tjeneste. Vi søger derfor efter en ny contest manager.
En af de største aktiviteter på VUSHF båndene er contester. I en dansk og nordisk sammenhæng har vi i mere end 50 år afholdt og udviklet de Nordiske Aktivitets Contester, de har i allerhøjeste grad været vigtige for at udvikle og opretholde aktiviteten.

Arbejdsopgaver som contest manager:

  • Kontrollere indsendte NAC logs for fejl og mangler
  • Udvikle og opdatere regler for NAC-testerne
  • Fremlægge årsresultat på den årlige vinter vhf dag i januar
  • Deltage i den nordiske dialog og samarbejde omkring VUSHF contester
  • Generelt deltage i udvikling af tester på VUSHF båndene. Der skal være en harmonisk udvikling af både teknologi og contester.
  • Deltage i VUSHF udvalgets 2-3 årlige møder

Der sørges naturligvis for oplæring i brug af contest robotten.

Arbejdet som contest manager er på mange måder blevet meget lettere. Hvor man tidligere skulle modtage og registrere papirlogs, kører alt nu on-line via contest robotten på vushf.dk. Læs også OZ5TGs beretning fra sit job som contestmanager nedenfor.

Generelt om VUSHF-udvalget, så hjælper vi hinanden og deles om opgaverne. Vi er bundet sammen af en fælles interesse og glæde ved amatørlivet på de høje frekvenser. At være radioamatør er båret af et fællesskab på tværs af mennesker og grænser, vi har brug for hinanden, og arbejdet i VUSHF-udvalget er et vigtigt bidrag som gør en forskel.
Er du interesseret eller har spørgsmål så kontakt OZ1FDH Claus på mail claus.felby @ gmail.com eller telefon 40898932.

5tg historie
Print Friendly, PDF & Email

Hits: 117


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.