2020 i VUSHF tilbageblik

2020 har ikke været et år som de fleste. Vi har måtte lukke ned for store dele af samfundet grundet corona pandemien, og mange har været personlig ramt. Amatørradio har for mange været et helle og afbræk i isolation, og trods mindre bump har året 2020 budt på både god aktivitet, ny teknologi og sjov på VUSHF båndene. Her på VUSHF.DK har vi plukket i de store og små begivenheder fra året der gik. Hvad var inde og hvad var ude i 2020? Der skete meget mere end det vi har valgt at fremhæve, og har man lyst og er nysgerrig så tag en tur rundt på VUSHF.DK

Alle læsere på siden danske som udenlandske ønskes et rigtig godt nytår for 2021!

 

Inde

30 sek perioder ved MSK144 og CQ i ulige perioder.
Der er er ikke noget som medvind på cykelstien og synkronsending med naboamatørerne. Der er stadig børnesygdomme med de nye digitale modes. Men flere og flere holder sig til 30 sek. perioder ved MSK144 på 144 MHz og kun kalde CQ i de ulige perioder både på MSK144 og FT8.

Tropo
Efteråret 2020 bød på ugelange tropoåbninger. Meget blev kørt via FT8 og det var tydeligt at flere benyttede sig af muligheden for at køre remote fra deres QRL.

Årets heldigeste VUSHF amatør 2020 OV3T Thomas

Rekorder
Der har virkelig været gang i rekorderne i år. Alene aktiviteten på 122 GHz gav nye rekorder på daglig basis. Men den helt store WAUV! rekord var OV3Ts Es QSO med EA8CXN på 144 MHz. Det var en helt almindelig sommeraften den 12 juli i shacket hos Thomas da der pludselig dukkede et CQ opkald fra EA8CXN op på skærmen. 3708 km er afstanden fra OV3T til EA8CXN. For at det ikke skal være løgn så satte OV3T også ny rekord for 50 MHz Es den 15 juli da han kørte VK8AW ODX 13071 km.

OZ2OE klar til den første OZ QSO på 122 GHz

122 GHz
Året 2020 bød på en sand eksplosion i aktivitet på 122 GHz. Årsagen var den geniale transverter designet over en radar chip af VK3CV. OZ5TG og OZ2OE lavede den første danske 122 GHz forbindelse. I flere måneder lå de i skarp konkurrence med OZ5NM , OZ1OY m.fl om ODX rekorden på båndet. Mon ikke kampen fortsætter i 2021?

SSB contester
Er de digitale modes helt ved at overtage den talte radiokommunikation og er SSB contesterne på retur? Det har været frygtet af flere, men både udvikling og erfaring peger ikke i den retning. Helt overordnet så har corona pandemien vist hvor meget den direkte kontakt betyder for vores velbefindende, og så viser contest via FT8 eller for den sags skyld FT4 netop hvor de digitale modes kommer til kort. SSB rocks! Den store deltagelse og SSB aktivitet i årets Region 1 VHF og UHF tester understreger dette. FT8 er rigtig godt til at holde øje med forhold og at køre DX QSOer, men det savner helt den energi, glød, hastighed og fornemmelse af kontakt til operatøren i den anden ende som man kan opleve i en SSB contest.

Klargøring af antenner til 144 MHz septembertesten. PA5DD arbejder på 5P5Ts setup.

Sammenhold: EDR og IARU
IARU arbejder på højtryk for at bevare vores mikrobølgebånd. Argumenter og dokumentation skal på plads inden den næste ITU WRC konference i 2023. Der er virkelig sammenhold og især de europæiske amatørorganisationer arbejder via IARU hårdt på sagen.
Det er nok de fleste bekendt at der har været en del interne diskussioner i EDR igennem flere år. Men der er sket meget positivt indenfor det sidste års tid, og EDR er tilbage på sporet som den samlende organisation for danske radioamatører. Det er næsten det bedste der kom ud af 2020, vi har brug for hinanden!

Nye radioamatører
Antallet af radioamatører stiger både i Tyskland og Storbritianien. Det som bl.a har drevet udviklingen har været mulighed for at tage licensprøver via nettet, og en søgning mod sociale hobbies. Forhåbentlig ser vi snart lignende muligheder og udvikling i Danmark.

SDR radioer
SDR radioerne vinder stadig frem og sætter nye standarder. Icom sendte sin nye QRP station IC 705 som også dækker 50, 144 og 432 MHz på markedet. De tekniske specifikationer skulle være rigtig gode endda.

 

Ude

CQ i lige perioder på FT8 og MSK144

15 sek perioder ved MSK144 og CQ i lige perioder
Til trods for positive takter er der stadig udfordringer med stationer som bruger 15 sek. perioder på 144 MHz når de kører MSK144 (det er kun på 50 og 70 MHz der køres med 15 sek. perioder). Det kunne overvejes helt at sløjfe 15 sek. perioder?
Der er også stadig en del som kalder CQ i lige perioder både på FT8 og MSK144 med efterfølgende nabo QRM i flere hindrede kilometers omkreds. Der er behov for fælles koordinering og anbefalinger fra IARU. Mon ikke det kommer snart.

Multioperatør og møder
2020 var ikke året for sociale aktiviteter. Multioperatørklassen i både NAC og Region 1 testerne blev aflyst i lange perioder. Det nordiske VUSHF møde skulle have været afholdt i Finland, men blev aflyst og er rykket til 2021, hvor det forhåbentlig kan lade sig gøre.
IARU måtte flytte sit interim-møde til en virtuel platform, hvor det med succes lykkedes at gennemføre mødet.

Mikrobølgebånd i stadig modvind
Presset på amatørbåndene fra 23 cm og opefter er stadigt stigende. Vi har næsten mistet 13 cm og spørgsmålet er hvad der sker med både 9 og 6 cm båndene. Dertil kommer at også 23 cm er i søgelyset grundet de europæiske Galileo gps satelitter. Den gode nyhed er at alle amatørorganisationer nationale som internationale arbejder for at bevare vores adgang til båndene. Men de er afhængige af amatørernes støtte. Herfra skal der lyde en opfordring til både at melde sig ind og støtte op om det store arbejde som er igang.

Arecibo radioteleskopet
Som de fleste sikkert ved så blev Arecibo 305 m radioteleskopet totalskadet grundet manglende vedligehold og skader fra orkaner. Det er i den grad et ikon indenfor både videnskab og radioamatørhobbyen som nu er væk. Den første danske EME QSO blev gennemført med Arecibo antennen i 1965 mellem OZ8EME i Rude skov og KP4BPZ.

Det totalskadede Arecibo radioteleskop

Elecraft K4
Den længe annoncerede K4 SDR radio med mulighed for at indbygge transvertere til 144 og 432 MHz fra Elecraft nåede, trods talrige beskeder fra producenten om at de første stationer blev sendt afsted ”i næste uge”, ikke ud til amatørerne i 2020. Måske det sker i 2021?

OZ2LD Hans Christian. Silent key 2020

Silent Key
2020 var ikke et helt så hårdt år som 2019, men vi måtte desværre tage en alt for tidlig afsked med OZ2LD Hans Christian.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 198


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.