20 elm Triax 432 MHz yagi

Efter med interesse at have set artiklen om renovering af F9FT 21 elm yagi på VUSHF hjemmesiden, har jeg fundet en beskrivelse frem, som jeg lavede for nogle år siden. Det drejer sig om renovering/forbedring af den TRIAX 20 elm yagi, der i mange år blev solgt gennem EDR i Odense. Og som jeg fortsat bruger efter alle de år.
Antennen er baseret på den kanalskårne UHF TV-antenne, som TRIAX havde udviklet til distancemodtagning af tysk og svensk TV. Vi var en del amatører ansat i firmaet, så det var oplagt for os at udvikle en 432 MHz version som et “efter fyraften” projekt. Amatør udgaven endte med at blive produceret i hundredevis på lige fod med de kanalskårne versioner. TV versionen kunne kun klare to nabokanaler ad gangen, så der skulle over 20 forskellige varianter til, for at dække alle kanaler.

 

Beskrivelse af ombygning af 20 elm Triax 432 MHz yagi

Formålet med ombygningen er at forbedre antennens standbølgeforhold ved at ombygge den foldede dipol. Idéen til dette er kommet fra Hans, OZ6OL. Jeg har foreløbig ombygget to antenner med samme gode resultat.

I sin oprindelige form er antennen forsynet med en foldet dipol af ø8 mm aluminiumrør. De 20 elementer udgøres af tre reflektorer, en dipol og 16 direktorer. Dipolhuset indeholder en balun, som i den oprindelige TV-version var en halvbølge lang printbane på dipolprintet.. Til effekter over ca. 10 W kan en printbalun ikke bruges og i amatørudgaven er der derfor monteret en 4:1 balun af tyndt teflon coaxkabel.

Antennen fungerer sådan set OK med den oprindelige foldede dipol, men har dog ikke en særlig god tilpasning til 50 ohm. RTL i størrelsesordenen -10 til -15 dB (VSWR 2:1 til 1,5:1).

Ombygningen består i at lave en anden type dipol, fjerne 2 af de 3 reflektorer samt forbedre stelforbindelsen af coaxkablet i dipolhuset. Evt. kan man flytte første direktor en lille smule, hvis man går (for) meget op i tilpasningen.

Dipolen ændres fra at være et foldet ø8 aluminiumrør til at bestå af et lige ø8 mm rør med tilbageføring af 2,5 mm kobbertråd. Se tegning.

Aluminiumsrøret er lige og 316 mm langt (brug et af de tiloversblevne reflektorelementer). Kobbertråden på 2,5 mm kan fås fra inderlederen af et H100 eller H1000 kabel. Kobbertråden formes som vist på tegningen. Fastgørelsen til alurøret kan f.eks ske ved at klemmer enderne flade, bore et ø 3 mm hul og samle med en skrue. Samlingen skal bagefter beskyttes mod korrosion.

Øverste og nederste reflektor fjernes. Man saver blot reflektorbommen af lige over og under montagebeslaget. En af de overskydende reflektorer kan bruges til at lave den nye dipol.

Balunprintet forsynes med et stykke 0,1 mm kobberfolie for at give bedre stelforbindelse til coaxkablets skærm. Folien er bukket omkring printet, loddet på undersiden (beskyttelseslak fjernes først) og føres på oversiden hen under kabelbøjlen.

 

Banerne til den ætsede balun afbrydes i begge ender og man fjerner dæklak hvor kabelbalunens skærm skal loddes på printstel. Herefter monteres balunen i form af et 24 cm RG316 coax. Kablet kan rulles sammen og fastgøres med en kabelbinder. Med RG316 kan antennen klare op til ca. 400 W.

 

 

 

 

 

 

Når nedføringskablet monteres, kan det være en fordel at afisolere kappen 3 – 4 cm, således skærm og kobberfolie får god forbindelse. Desuden bør man overveje hvordan de gamle åbninger i siden af dipolhuset kan tætnes, nu da returforbindelsen kun er 2,5 mm. Tætningen behøver ikke være absolut vandtæt, da dipolhuset monteres på undersiden af bommen og er forsynet med drænhuller. Se billede.

Forbindelsen fra tilbageføringen til ”vingerne” på dipolprintet er med kabelsko der er loddet på de to kobbertråde. Vent med det til sidst, så kabelskoene kommer til at sidde rigtigt i forhold til ”vingerne”.

OZ6OL valgte at flytte 1. direktor 1 cm længere væk fra dipolen for at optimere tilpasning. Det har jeg ikke gjort, da tilpasningen var helt fin allerede med den oprindelige placering. (return loss på -24 dB. VSWR 1,15:1)

Efter ombygning har antennen nu 18 elementer, men samme bomlængde som tidligere. De to fjernede reflektorer har ingen indflydelse på gain og kun marginalt  på F/B forhold. Derfor er antennen ikke blevet dårligere af ”kun” at have 18 elementer i stedet for 20.

  1. april 2023 / OZ2OE

 

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 335


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.