Home
Upload LogEDR July 6 Hours VUHF
EDR July single VUHF
EDR July multi VUHF
NAC-144
NAC-MGM-144
NAC-28
NAC-432
NAC-MGM-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-70
NAC-Micro Open
NAC-Micro

- VHF -
NAC Rules
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Year QSO's
NAC results 1998-2014
NAC Result 2015
NAC diplomas 2014
NAC diplomas 2015
NAC diplomas 2016
NAC diplomas 2017
NAC diplomas 2018
July diplomas 2018
NAC diplomas 2019
NAC diplomas 2020
NAC diplomas 2021

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
-
SM VHF Contests
OH VHF Contests
LA VHF Contests
SP VHF contests


Danish VUSHF Page


Administration

NRAU ACTIVITY CONTEST - NATIONAL CLASS - 2015

In English

DELTAGERETesten er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
TIDER

- 144 MHz - første tirsdag i hver måned
- 432 MHz - anden tirsdag i hver måned
- 1,3 GHz  - tredje tirsdag i hver måned
- Mikrobølge - fjerde tirsdag i hver måned (dog ikke 24/12)  
- 50 MHz - anden torsdag i måneden
- 70 MHz - tredje torsdag i måneden

- Testerne afvikles kl. 1900-2300 DNT (dansk normal tid)

KLASSER

1L      50 MHz Single Operator Low Power (<100W)
1H     50 MHz Single Operator High Power (100-1000W) 
2L     50 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
2H     50 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)

3L     144 MHz Single Operator Low Power (<100W)
3H    144 MHz Single Operator High Power (100-1000W)
4L     144 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
4H    144 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)

5L     432 MHz Single Operator Low Power (<100W)
5H    432 MHz Single Operator High Power (100-1000W)
6L     432 MHz Multi Operator Low Power (<100W)
6H    432 MHz Multi Operator High Power (100-1000W)

70     70 MHz standard

7S    1,3 GHz Single Operator (<250W)
7M    1,3 GHz Multi Operator (<250W)
72     2,3 GHz
73     3,4 GHz
74     5,7 GHz
75     10 GHz
76     24 GHz
77     47 GHz
78     76 GHz
79     122 GHz

KONTAKTERAndre stationer kan kontaktes med alle kendte modulationsarter accepteret at den licensgivende myndighed. QSOer med  conputerstyrede protokoller forventes at have de samme informationer som krævet af CW og phone QSOer dvs. at der skal kunne redegøres for rapporter, locatorer osv.  Det er ikke tilladt at kontakte andre stationer ved hjælp af aktive repeatere eller EME. Region 1 båndplanen og lokale bestemmelser skal overholdes.
RAPPORTERDer udveksles RS(T) og lokator, f. eks. 54(9) JO55WW. Det er ikke nødvendigt at udveksle QSO-løbenummer.
POINTS

Hver kontaktet station tæller kun én gang, selv om den er /A, /P o.s.v. Dubletter må ikke slettes fra loggen, men skal listes som en normal QSO med NUL (0) point. Hvis der kræves points for en dublet-QSO, vil der blive fratrukket 10 gange det krævede pointtal. Enhver fejl i informationerne logget af en station vil resultere i tabet af alle points for denne kontakt.

For 50, 70, 144, 432 og 1296 MHz :

1 point pr. km + 500 bonuspoints pr. WWL.

Mikrobølge (2,3 GHz og op):

1 point pr. km * multiplier + 500 bonuspoints pr. WWL.

Multiplier:
2,3 GHz *2
3,4 GHz *3
5,7 GHz *4
10  GHz *5

24  GHz *6 o.s.v.

LOGS

PAPIRLOG:

Til hver log skal der medfølge et summary sheet med følgende oplysninger: CALL, WWLOCATOR, NAVN, ADRESSE, TESTSEKTION, ANTAL QSOs, ANTAL LOCATORER SAMT TOTAL POINTSUM.

Eventuelt oplysninger om det anvendte udstyr, antenne, power etc., den længste forbindelse (ODX), og hvilken lokalafdeling points ønskes tilskrevet til Afdelingsmesterskabet.

Hvis der køres som multioperatørstation oplyses kaldesignal på alle operatører. Nederst på summary sheet underskriver den ansvarlige for stationen, der herved attesterer, at reglerne for testen er overholdt.

Loggen skal indeholde følgende: Dato, tid (DNT), modstation, sendt RS(T), modtaget RS(T), WWlocator, points, bonus og en tom kolonne.

ELEKTRONISK indsendt LOG:

Logs, der indsendes i elektronisk form SKAL være i det af REGION 1 godkendte format – REG1TEST. De fleste elektroniske logs kan levere loggen i dette format. Se ”Øvrig information” for indsendelse af elektroniske logs med e-mail.

BEDØMMELSEDeltagere, der med fuldt overlæg tilsidesætter reglerne, vil blive diskvalificeret. Mindre fejl vil medføre sletning af den pågældende QSO, med reduktion af de dertil hørende point. Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet. Contestmanagerens afgørelse er endelig.
INDSENDELSE AF LOG

De indsendte logs skal være contestmanageren i hænde senest ugedagen efter testens afholdelse. 

Den korrekt udfyldte log med summary sheet skal sendes til EDRs contestmanager :

Verner Topsøe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
8700 Horsens

e-mail: oz5tg@edr.dk 

Loggene kan indsendes enten med alm. post eller som elektronisk (REG1TEST format – EDI file) via e-mail.

Se Bilag 1 for indsendelse af logs med email.

DIPLOMER

De 3 bedst placerede i hver sektion får tildelt EDRs contestdiplom. Hvis der er stationer, der udover de ovennævnte har deltaget i alle 12 tester, vil de modtage EDRs aktivitetsdiplom.

Vinderen af hver afdeling får tildelt EDRs vandrepokal for det kommende år for så vidt der findes en sådan pokal.

AFDELINGS-
MESTERSKAB

Alle indsendte logs, som har påtegnet hvilken lokalafdeling der skal godskrives point, vil bidrage til adelingsmesterskabet. Alle aktivitesttester op til 12 månedsresultater tæller til afdelingsmesterskab. VHF/UHF/SHF fieldday points lægges direkte til.

Lokalafdelinger kan kun repræsentere sig selv.

Point: 
50 MHz: Deltagernes pointssum * 1
144 MHz: Deltagernes pointssum * 1
432 MHz: Deltagernes pointssum * 3
1296 MHz/u-bølge: Deltagernes pointssum * 5

Den totale pointssum for VHF/UHF/SHF fieldday i juli måned tillægges direkte pointene for aktivitetstesterne.

Vinder er den lokalafdeling, der har fået flest points efter alle 12 testomgange inklusive fielddaypointene.

Den vindende lokalafdeling får tildelt EDRs vandrepokal for det kommende år. De fem bedst placerede lokalafdelinger vil få tildelt EDRs Contestdiplom.

BILAG 1.

For at undgå virus fra de mere end 2500 mails kontestmanageren årligt modtager anvendes tre forskellige virusbeskyttelser. For at undgå at en LOG-mail bliver slettet af disse beskyttelsesprogrammer, og af hensyn til kontestmanagerens tid bedes alle overholde følgende regler for elektronisk indsendte logs uanset det anvendte format (REG1TEST eller andet):  

1
. I emailens ”Emne-” eller ”Subjectfelt” skal ordet NAC indgå. Det sikrer automatisk sortering af mails hvilket letter arbejdet meget, og sikrer imod at logs overses. Undgå venligst formuleringer som ” her mit resultat fra i forgårs” eller lignende. De risikerer at forsvinde i mængden.

2.
 Elektronisk indsendte logs skal indsendes som "Vedhæftede filer", og navngives som følger:

Klcccccc.Måå som skal forstås således :

Kl
 = klasse : Se under klasser.

ccccc = call, der anføres uden /p, /a eller lign.

M
 = måned
1 = JAN, 2 = FEB, 3 = MAR, 4 = APR, 5 = MAJ, 6 = JUN, 7 = JUL, 8 = AUG, 9 = SEP, A = OKT, B = NOV, C = DEC

Bemærk, især benævnelserne for månederne OKT, NOV og DEC.


åå
 = to sidste cifre i årstallet (År 2015 = 15)

Eksempel :  432MHz Single Low Power testen oktober 2015 for OZ5TG. : 5LOZ5TG.A15

 

Last update: 2015-05-11