Locators worked =
JO45, JO54, JO55, JO56, JO65, JO66, JO75,
Totals = 7