Locators worked =
IO92, JN49, JO02, JO21, JO22, JO31, JO33, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO53, JO54, JO55, JO56, JO58, JO59,
JO60, JO61, JO65, JO66, JO67, JO69, JO75, JO77, JO78, JO86, JO99, KO04, ,
Totals = 32