Locators worked =
JO45, JO54, JO58, JO64, JO65,
Totals = 5