EDR Juli vhf test

 EDR’s Nordiske Juli VHF-Contest 2017

Deltagere

Alle
skandinaviske radioamatører inviteres hermed til at deltage i EDR’s Nordiske
Juli VHF-Contest.

Tidspunkt

Lørdag
den 1. juli 2017, 1400 UTC, til søndag den 2. juli 2017, 1400 UTC.

Klasser

A) 50 MHz singleoperatør
B) 50 MHz multioperatør og klubstationer
C) 144 MHz singleoperatør
D) 144 MHz multioperatør og klubstationer
E) 432 MHz singleoperatør
F) 432 MHz multioperatør og klubstationer
G) Mikrobølge singleoperatør
H) Mikrobølge multioperatør og klubstationer

Forbindelser

Dubletter,
for hvilke der kræves points, vil blive straffet ved at fratrække 10 gange
den krævede pointssum.

QSO via aktive repeatere og EME må ikke finde sted.

REGION 1’s båndplaner skal følges, ligesom gældende
licensbestemmelser skal overholdes.

Rapporter

RS(T)
+ QSO-nummer, startende med 001 for den første forbindelse i hver log, + locator.

 

 

Points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

50 MHz, 144 MHz og 432 MHz

1 point/km + 500 bonus points pr. WWL.

Microwave
1 point/km * båndmultiplier + 500 bonus points pr. WWL.
Båndmultipliers:
1,3 GHz * 1
2,3 GHz * 2
3,4 GHz * 3
5,7 GHz * 4
10 GHz * 5
24 GHz * 6 etc.

Hver log for de enkelte bånd/klasser gøres op for sig.

Båndscore = km-points + lokatorbonus.

Præmier

De 3 bedste i hver klasse, såvel som den bedste station fra hvert land, modtager
EDR’s contestdiplom.

Manager

Som noget nyt i år kan man også uploade sin log direkte via contest robotten på http://www.vushf.dk/contest.

Logs kan dog stadig sendes direkte til contest manageren OZ1FDH (E-mail:)

Kun logs i REG1TEST-format accepteres.

Bemærkninger

Se “EDR Basic Contest Rules” på http://www.vushf.dk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email